Pobierz profesjonalnie przygotowane dokumenty z instrukcją wdrożenia

stos dokumentów

Wprowadzenie procedur ochrony danych osobowych jest skomplikowane. Z doświadczenia wiemy, że procesy w firmie ewoluują, często pojawiają się kolizje i bez ciągłej kontroli oraz przemyślanych zmian – potrafi zapanować chaos. Aby uchronić Cię przed apokalipsą we własnej firmie, absolutnie za darmo dzielimy się dokumentami i procedurami, które pomogą Ci przejść bezboleśnie przez wdrażanie RODO. 

Lista darmowych dokumentów będzie stopniowo rozszerzana. Kliknij w tytuł dokumentu aby sprawdzić jego szczegółowy opis oraz wyświetlić link do pobrania. 

Umowa powierzenia to dokument, który reguluje relacje pomiędzy administratorem i podmiotem przetwarzającym.

Obowiązek zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (lub odpowiedniej klauzuli w umowie, w ramach której będzie miało miejsce powierzenie przetwarzania danych osobowych) jest niezależny od trybu podejmowania współpracy z podmiotem przetwarzającym.

Pamiętaj, że przekazanie jakichkolwiek danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu, możliwe jest dopiero po zawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pobierz dokument / Pobierz Instrukcje

Zgodnie z wymogami RODO powinieneś wdrożyć procedurę, umożliwiającą stwierdzanie i ocenę naruszeń, pod kątem wystąpienia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Przygotowany przez nas dokument, to procedura, która zapewnia:

 • szybką reakcję na incydent bezpieczeństwa lub naruszenie zasad ochrony danych osobowych,
 • dopełnienie obowiązku rejestracji i zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania potencjalnych osób poszkodowanych,
 • uwzględnienie wystąpienia incydentu i naruszenia, jako czynników weryfikacji skuteczności wdrożonych i stosowanych technicznych oraz organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Pobierz dokument / Pobierz Instrukcje

Upoważnienie to dokument, który powinieneś nadać wszystkim pracownikom/ współpracownikom, którzy w ramach realizacji swoich obowiązków służbowych przetwarzają dane osobowe.

Należy je przekazać z chwilą zatrudniania, a jako administrator powinieneś utrzymywać dowody z nadania upoważnienia, tj. przechowywać podpisany przez pracownika dokument w aktach osobowych pracownika (część B).

Pobierz dokument / Pobierz Instrukcje

Pamiętaj, że w każdej sytuacji, w której administrator zbiera dane od osoby fizycznej, musi on podać wszystkie informacje zgodnie z art. 13 RODO (czyli właśnie informacje zawarte w obowiązku informacyjnym).

Obowiązek powinien zawierać takie dane: 

 • tożsamość Administratora i dane kontaktowe, 
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, 
 • cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, 
 • informacje o odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców, 
 • informacje o zamiarze przekazania danych osobowy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (o ile dotyczy),  
 • okres, przez który dane będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, 
 • kryteria ustalania tego okresu, 
 • listę praw przysługujących podmiotom danych.

Obowiązek ten musi być dostępny przy ogłoszeniu o pracę, które zamieszczasz np. na swojej stronie internetowej.

 

Pobierz dokument / Pobierz Instrukcje

Szukasz kompleksowego rozwiązania RODO dopasowanego do Twojej działalności? 

W naszym sklepie znajdziesz kompletne pakiety dokumentów ze szczegółowymi instrukcjami

Przygotowaliśmy również dla Ciebie wzory dokumentów, które wymagają samodzielnego dostosowania przez Administratora narzędzi i rozwiązań w toku wdrażania zasad i procedur zgodnych z RODO.

Masz problem z wdrożeniem? Sprawdź pakiety dokumentów ze szczegółowymi instrukcjami