Polityka Jakości LexDigital sp. z o.o.

W LexDigital sp. z o.o. w sposób bezkompromisowy podchodzimy do jakości i stale rozwijamy naszą kulturę bezpieczeństwa i zarządzania organizacją. W swojej działalności kierujemy się zasadą zrównoważonego rozwoju. Jako jakość w codziennym działaniu rozumiemy odpowiedzialność wobec naszych klientów, ich profesjonalną obsługę oraz gwarancję satysfakcji z naszych usług. Konsekwentnie realizujemy strategię zmierzającą do osiągnięcia wiodącej pozycji na rynku podmiotów konsultingowych z branży szeroko rozumianej ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.

Sukces naszej organizacji jest bezpośrednio związany z zaufaniem, jakim darzą nas Klienci, którzy cenią nas za ponadprzeciętną jakość świadczonych usług, profesjonalizm i zaangażowanie. O naszej sile świadczy także interdyscyplinarny zespół składający się ze specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem, prawa oraz systemów IT, jak również Partnerzy, którzy do tej pory nam zaufali.

Własną strategię realizujemy poprzez:

  • stały rozwój oferty handlowej,
  • wdrażanie działań zmierzających do zagwarantowania wysokiej jakości usług,
  • ciągłe doskonalenie organizacji pracy oraz umiejętności pracowników,
  • wysokie i stale podnoszone kompetencje pracowników,
  • profesjonalne doradztwo,
  • strukturę organizacyjną ukierunkowaną na optymalizację procesów,
  • wdrażanie w pełni nadzorowanego systemu zarządzania jakością,
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w celu spełnienia zmieniających się wymagań
    i oczekiwań klientów

Nieprzerwanie analizujemy tendencje rozwojowe rynku dla uzyskania ewaluacji i dywersyfikacji usług, rozszerzając przy tym zakres działalności i realizując procesy w zaplanowanych i nadzorowanych warunkach bezustannie podnosząc poziom naszych kompetencji.

Zarząd LexDigital w niniejszej Polityce zobowiązuje się do stałego spełniania wymagań wynikających
z wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością oraz równocześnie deklaruje ciągłe jego doskonalenie.

Założenia niniejszej Polityki Jakości zostały zakomunikowane oraz są znane i respektowane przez Zarząd
i wszystkich pracowników Spółki, jak również stanowią zobowiązanie wobec naszych Partnerów

Michał Białek

Prezes Zarządu LexDigital Sp. z o.o.

Poznań, 04.01.2022 r.