Polityka Prywatności i stosowania plików cookie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej lexdigital.pl/wzory/ jest LexDigital Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grodziska 8, 60-363 Poznań dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
 2. Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na adres naszego Inspektora Ochrony Danych – Katarzyny Ellerik iod@lexdigital.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH 

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi. 

Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: imię i nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa wskutek Państwa dobrowolnej zgody. 

CELE i PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy oraz realizacji Umowy na zasadach opisanych w Regulaminie – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem – przede wszystkim obsługa sprzedaży wzorów dokumentów;
 • wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie finansów i rachunkowości – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • udzielnie odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w serwisie internetowym – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług;
 • przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który wyrazili Państwo dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert i warunków handlowych – przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa dobrowolnej zgody. 
 • dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora. 
 • komunikacji z Państwem w celu weryfikacji zadowolenia z zakupionych produktów, poznania preferencji dla optymalizacji produktów oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Państwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

OKRES PRZETWARZANIA

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj. 

 • przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną  oraz realizacji zakupu wzorów dokumentów, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń tj. do 6 lat liczone od dnia dokonania rozliczenia; 
 • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu ostatniego kontaktu. 

2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu jej odwołania. 

3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem 30 dni. 

ODBIORCY DANYCH

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej, dostawcom usług marketingowych oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Administratora.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych. 

PRAWA OSÓB

W każdej chwili mają Państwo możliwość do: 

 • wycofania zgody wobec przetwarzania;
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • żądania przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lexdigital.pl 

W sytuacji chęci wycofania zgody sugerujemy w tym celu przesłać wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem

W razie wątpliwości w kwestii uszanowania przysługujących Państwu praw, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO). 

W procesie nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

PLIKI “COOKIES”

INFORMACJE OGÓLNE

Serwis internetowy lexdigital.pl korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „Cookie”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Mechanizm plików Cookie jest całkowicie bezpieczny dla urządzeń, z których korzysta Użytkownik. 

RODZAJ WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIE

Serwis lexdigital.pl/wzory/ wykorzystuje następujące pliki Cookie:

 1. niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. statystyczne: pozwalają one badań ruch użytkowników w serwisie, w tym ilość jego odwiedzin; wykorzystywane są do tworzenia anonimowych statystyk i rozwijania funkcjonalności serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
 3. preferencyjne: pozwalają one zapamiętywać pewne wybory lub preferencje użytkownika w celu dostosowania witryny do jego potrzeb, np. ustawienie języka, wielkości czy rozmieszczenia poszczególnych elementów serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
 4. marketingowego: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane kampanie marketingowego – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

CZAS PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIE

Pliki Cookie wykorzystywane przez serwis lexdigital.pl/wzory/ przechowywane są zgodnie z informacjami zebranymi w zarządzaniu plikami cookie: Manage consent

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookie. 

2. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookie: 

 • za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej – oznacza to, że może np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookie na swoim urządzeniu – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu;
 • za pomocą panelu zarządzania plikami Cookie dostępnym podczas ładowania serwisu lexdigital.pl/wzory/ oraz w każdej chwili pod linkiem: 

Manage consent

3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookie oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej:

4. Serwis lexdigital.pl/wzory/ korzysta z usługi Google Analytics – szczegółowe informacje o tym jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów dostępne są pod adresem:  www.google.com/policies/privacy/partners/ 

5. Wszystkie sprawy związane z plikami cookie Użytkownik może skonsultować z Inspektorem Ochrony Danych Kontakt pod adresem e-mail: iod@lexdigital.pl 

6. Polityka cookie może ulec zmianie ze względu na:

 • obowiązek wprowadzenia zmian,
 • zmianę przepisów prawa,
 • zakres stosowanych przez nas plików cookie