Analiza Ryzyka

199,00 

Dlaczego warto?

 • Zestaw dokumentów umożliwia Tobie samodzielne przeprowadzenie analizy ryzyka prywatności osób, których dane osobowe przetwarzasz w swojej organizacji. Możesz oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz ocenić stan bezpieczeństwa swojej firmy. Właściwie wykonana analiza ryzyka może uchronić Cię przed ewentualną karą finansową.
 • Szacowanie, ocena i analiza ryzyka oraz prowadzenie działalności na bazie podejścia opartego na ryzyku wprost wynika z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym art. 32 RODO oraz międzynarodowych standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08. 
 • Bez przeprowadzenia rzetelnej analizy ryzyka niemożliwy jest dobór technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, które zapewnią odpowiednią ochronę danych osobowych i dadzą gwarancję organizacji na ochronę przed potencjalnymi negatywnymi skutkami związanymi z utratą poufności, integralności czy dostępności danych.

Opis

Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych jest ważna, ponieważ pozwala na identyfikację, ocenę i zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa danych osobowych. Pozwala także na podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych i ochronić prywatność osób, których dane dotyczą. Jest to kluczowe dla spełnienia wymogów prawnych, takich jak RODO, które nakładają na przedsiębiorców obowiązek ochrony danych osobowych.

Co otrzymasz w tym zestawie? Razem 7 dokumentów, w tym:

 • Metodykę analizy ryzyka, czyli dokument opisujący zasady przeprowadzania analizy ryzyka.
 • Wzory dokumentów (arkusze) umożliwiające przeprowadzenie i właściwe udokumentowanie działań związanych z analizą ryzyka prywatności osób.
 • Wzory rejestrów, które powinieneś prowadzić w organizacji oraz które są bazą wyjściową do przeprowadzenia działań związanych z analizą ryzyka.

Przemyśleliśmy nasze produkty tak, aby wdrożenie nie było dla Ciebie problemem, w zestawach otrzymujesz:

 • Wzory dokumentów zawierające proste i komunikatywne komentarze, odnoszące się do konkretnych bloków tekstu, które umożliwiają Ci bezproblemowe, samodzielne wypełnienie całości
 • Szczegółową instrukcję wypełnienia dokumentów, prowadzącą Cię krok po kroku przez cały proces wdrożenia i zarządzania kwestiami RODO

Dlaczego możesz nam zaufać? Skąd pewność, że z naszą dokumentacją będziesz bezpieczny?

Wszystkie wzory dokumentów zostały przygotowane przez zespół specjalistów z LexDigital z wieloletnim doświadczeniem. Jesteśmy praktykami i ekspertami w obszarach:

 • ochrony danych osobowych
 • bezpieczeństwa informacji
 • zarządzania ryzykiem w organizacjach sektora prywatnego i publicznego

Do naszych stałych klientów należą: Grupa VOX, Apart, NetGuru, Przelewy24, Tpay, Grupa Raben i wiele innych podmiotów.

Na co dzień prowadzimy zajęcia na uczelniach, współtworzymy specjalistyczne publikacje i szkolimy nowych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Kupując nasz zestaw dokumentów, możesz być pewien, że wszystkie dokumenty zostały przygotowane według najlepszych standardów i praktyk przez najbardziej kompetentne osoby na polskim rynku.

Dlaczego lepiej nie bagatelizować kwestii RODO?

Pamiętaj, że niewywiązywanie się z obowiązków związanych z RODO może skutkować dotkliwymi karami finansowymi. Im szybciej przygotujesz odpowiednie dokumenty i poukładasz procedury, tym mniejsze prawdopodobieństwo negatywnych konsekwencji w przypadku kontroli lub nagłego incydentu. Rekordowa jak dotąd kara, wysokości 1 968 524 złote  została zasądzona przeciwko firmie Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku przetwarzania danych za pomocą systemów informatycznych, służących do rejestracji danych osobowych. Sprawdź aktualne zestawienie kar nakładanych na Polskie podmioty.

Szczegółowy opis zestawu dokumentów:

Nasz zestaw dokumentów, dotyczący analizy ryzyka w ochronie danych osobowych, jest kompleksowym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą spełnić wymogi prawne dotyczące ochrony danych osobowych. W skład wchodzi metodyka analizy ryzyka, która zawiera krok po kroku instrukcje do przeprowadzenia analizy ryzyka, a także trzy załączniki, które pomogą w identyfikacji i ocenie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych.

Załącznik nr 1, Arkusz analizy ryzyka prywatności, to dokument, który służy do przeprowadzenia analizy ryzyka prywatności i identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla prywatności osób, których dane dotyczą. Czyli na przykład Twoich klientów czy pracowników.

Załącznik nr 2, Raport z oceny skutków dla ochrony danych pozwala ocenić skutki kryzysów i incydentów, związanych z ochroną danych osobowych – tych potencjalnych, jak i już zaistniałych. Pozwala on również na podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych i ochronić prywatność osób, mających styczność z Twoją firmą. 

Załącznik nr 3, Arkusz analizy ryzyka systemu IT, to narzędzie, dzięki któremu przeprowadzisz identyfikację i ocenę potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych związanych z systemem IT. Ryzyka, które mogą zostać wpisane na arkusz to:

 • Ryzyko nieautoryzowanego dostępu do danych: sytuacja, w której osoby nieuprawnione będą mieć dostęp do danych osobowych, np. poprzez niezabezpieczone połączenie sieciowe.
 • Ryzyko utraty danych: jeśli dane osobowe zostaną utracone, np. w wyniku awarii systemu lub ataku cybernetycznego.
 • Ryzyko zmiany danych: możliwość, że dane osobowe zostaną zmienione przez osoby nieuprawnione, co może prowadzić do nieprawdziwych informacji.
 • Ryzyko wykorzystywania danych: incydent, w którym dane osobowe zostaną wykorzystane do nielegalnych lub nieetycznych celów, np. w celach phishingowych lub szantażu.
 • Ryzyko naruszenia prywatności: jeśli dane osobowe zostaną ujawnione lub przetwarzane w sposób niezgodny z polityką prywatności.
 • Ryzyko ataków hakerskich: mogą ujawnić dane osobowe lub uszkodzić system.

Te ryzyka mogą różnić się w zależności od rodzaju przetwarzanych danych, procesów biznesowych i wykorzystywanych systemów IT. Arkusz analizy ryzyka systemu IT pozwala na przeprowadzenie szczegółowej analizy i oceny potencjalnych zagrożeń, co pozwala na podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Rejestr czynności przetwarzania, Rejestr kategorii czynności przetwarzania, Rejestr umów powierzenia/podmiotów przetwarzających to dokumenty, które pozwalają na zapisanie i śledzenie wszystkich czynności, związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Twojej firmie.

RODO wprost nie definiuje ryzyka. Wskazuje jedynie jak rozumieć ryzyko w kontekście praw i wolności osób fizycznych, których dane podlegają przetwarzaniu.  Analizie należy poddać prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia, ewentualne skutki dla osób fizycznych w przypadku naruszenia ich praw i wolności oraz konsekwencje naruszeń w zakresie ich dóbr osobistych i majątkowych.

Ile kosztowałaby dedykowana dokumentacja przygotowana w kancelarii?

Dokumentacja związana z RODO może być bardzo droga, indywidualne przygotowanie dokumentów z tego zestawu przez wykwalifikowaną osobę lub kancelarię zajęłoby 20 godzin i kosztowałoby 6000 zł. Jeżeli skala Twojej działalności nie pozwala na taki wydatek, polecamy nasze profesjonalne pakiety RODO.

Dokładna lista dokumentów w pakiecie:

METODYKA ANALIZY RYZYKA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 • Metodyka analizy ryzyka
 • Załącznik nr 1 do metodyki: Arkusz analizy ryzyka prywatności
 • Załącznik nr 2 do metodyki: Raport z oceny skutków dla ochrony danych
 • Załącznik nr 3 do metodyki: Arkusz analizy ryzyka systemu IT

REJESTRY 

 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • Rejestr umów powierzenia/podmiotów przetwarzających
wyślij do znajomego: