Pakiet RODO dla Firmy Usługowej

400,00 

Pełny pakiet dokumentów, który uwzględnia ochronę danych osobowych w procesach zewnętrznych i wewnętrznych Twojej firmy – m.in wzory obowiązków informacyjnych wraz z dedykowanymi procedurami i rejestrami. Znajdziesz w pakiecie dokumenty, dzięki którym samodzielnie wywiążesz się z obowiązków związanych z RODO. Szczegółowy opis pakietu znajdziesz poniżej. 

Dlaczego warto?

 • Pakiet uwzględnia zasady przetwarzania danych zarówno Twoich pracowników, jak i odbiorców Twoich usług. Oszczędzasz na prawnikach i chronisz się przed ewentualną karą.
 • Przejrzyste instrukcje i komentarze przeprowadzą Cię przez proces wypełniania dokumentów i procedur – nie potrzebujesz doświadczenia w obszarach prawnych.
 • Nie zastanawiaj się czego potrzebujesz! – wzory dopasowane są pod specyfikę działalności firmy usługowej i występujących w niej procesów.

Opis

Co otrzymasz w tym pakiecie? Razem 42 dokumenty, w tym:

 • Dokładne procedury związane z marketingiem usług własnych.
 • Instrukcje przetwarzania danych użytkowników serwisów internetowych.
 • Omówienie różnic pomiędzy powierzeniem, a udostępnieniem danych osobowych i konsekwencji z tym związanych.
 • Wytyczne dla prowadzenia własnego fanpage’a.
 • Wzory dokumentów związanych z retencją danych, przekazanych na potrzeby realizacji usług.

Przemyśleliśmy nasz produkt tak aby wdrożenie nie było dla Ciebie problemem, w pakiecie otrzymujesz:

 • Wzory dokumentów, które zawierają proste i komunikatywne komentarze, odnoszące się do konkretnych bloków tekstu. Dzięki nim bez problemu  samodzielnie wypełnisz całość.
 • Szczegółową instrukcję wypełnienia dokumentów, prowadzącą Cię krok po kroku przez cały proces wdrożenia i zarządzania kwestiami RODO.
 • Prezentację szkoleniową z ochrony danych osobowych – dla Ciebie oraz Twoich pracowników wyjaśniającą obowiązki i procesy związane z RODO.
 • Test ze znajomości przepisów ochrony danych osobowych dla Ciebie i Twoich pracowników.
 • Przewodnik omawiający ogólne zasady bezpieczeństwa ochrony danych osobowych dla Ciebie i Twoich pracowników.

Dlaczego możesz nam zaufać? Skąd pewność, że z naszą dokumentacją będziesz bezpieczny?

Wszystkie wzory dokumentów zostały przygotowane przez zespół specjalistów z LexDigital z wieloletnim doświadczeniem. Jesteśmy praktykami i ekspertami w obszarach:
  • ochrony danych osobowych
  • bezpieczeństwa informacji
  • zarządzania ryzykiem w organizacjach sektora prywatnego i publicznego
Do naszych stałych klientów należą: Grupa VOX, Apart, NetGuru, Przelewy24, Tpay, Grupa Raben i wiele innych podmiotów.
Na co dzień prowadzimy zajęcia na uczelniach, współtworzymy specjalistyczne publikacje i szkolimy nowych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.
Kupując nasz pakiet możesz być pewien, że wszystkie dokumenty zostały przygotowane według najlepszych standardów i praktyk przez najbardziej kompetentne osoby na polskim rynku.

Dlaczego lepiej nie bagatelizować kwestii RODO?

Niewywiązywanie się z obowiązków związanych z RODO skutkuje dotkliwymi karami finansowymi, odpowiedzialnością karną, karą ograniczenia wolności lub nawet karą pozbawienia wolności do lat trzech. Kara administracyjna może sięgnąć do 20 mln EURO lub 4% obrotu. 

W 2022 roku firma “PIKA Sp. z o.o.” otrzymała karę 250 135 zł za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych, w tym zapewnienie ich poufności.

Rekordowa jak dotąd kara, wysokości 764 milionów euro została zasądzona przeciwko firmie Amazon za niezgodne z prawem Unijnym przetwarzania danych swoich użytkowników i targetowanie reklam. Dowiedz się więcej na temat sposobu nakładania i naliczania kar po wejściu w życie RODO.

 Dowiedz się więcej na temat sposobu nakładania i naliczania kar po wejściu w życie RODO.

Szczegółowy opis pakietu:

Pakiet „Firma Usługowa” dedykowany jest organizacjom, które:

 • świadczą pracę zarówno we własnej siedzibie, jak i zdalnie u klientów;  
 • zatrudniają pracowników na umowę o pracę lub współpracują z kontrahentami; 
 • do utrzymania kontaktów wykorzystują różnorodne narzędzia, w tym własny serwis internetowy, pocztę e-mail czy rozwiązania chmurowe; 
 • często mają styczność z koniecznością przetwarzania danych osobowych zgromadzonych przez klientów.

W Pakiecie dostępnych jest szereg dokumentów, które pozwolą Ci na uzyskanie zgodności z przepisami prawa. Mówimy tu zarówno o procesach wewnętrznych – upoważnienia do przetwarzania danych czy dedykowane procedury i rejestry, jak i dla procesów zewnętrznych – wzory obowiązków informacyjnych wraz ze wskazówkami ich dystrybuowania oraz wzory umów powierzenia w zależności od roli, którą pełnisz. Nasz Pakiet pozwoli Ci na spełnienie nie tylko wymogów prawa, ale także wypełnienie obowiązków, które nakładają na Ciebie umowy powierzenia zawierane z Twoimi zleceniodawcami.

Ile kosztowała by dedykowana dokumentacja przygotowana w kancelarii?

Dokumentacja związana z RODO może być bardzo droga, indywidualne przygotowanie dokumentów z tego pakietu przez wykwalifikowaną osobę lub kancelarię zajęłoby 75 godzin i kosztowałoby 22500 zł. Jeżeli skala Twojej działalności nie pozwala na taki wydatek polecamy nasze profesjonalne pakiety RODO.

Dokładna lista dokumentów w pakiecie:

REJESTRY / EWIDENCJE

 • RCP
 • RKCP
 • Rejestr umów powierzenia/podmiotów przetwarzających
 • Rejestr incydentów
 • Rejestr wniosków w ramach obsługi praw osób
 • Rejestr osób upoważnionych

PROCEDURY

 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi
 • Procedura wyboru i zarządzania podmiotami przetwarzającymi
 • Procedura obsługi praw osób
 • Procedura zarządzania incydentami z oceną wagi naruszenia (ENISA)
 • Procedura privacy by design
 • Procedura retencji danych (w obszarze kadrowym)
 • Procedura nadawania oraz realizacji upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Procedura pracy zdalnej
 • Procedura analizy ryzyka + szablon
 • Instrukcja wykonywania obowiązków informacyjnych
 • Wzór oceny skutków dla ochrony danych (OSOD)
 • Metodyka analizy ryzyka

WZORY DRUKÓW

 • Upoważnienia dla pracowników
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 • Zgoda na treści marketingowe (e-mail, telefon)
 • Wzór umowy powierzenia (jako ADO)
 • Wzór umowy powierzenia (jako PP)
 • Wzór umowy o zachowaniu poufności
 • Checklista oceny procesora

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE / POLITYKI

 • dla pracownika
 • dla zleceniobiorcy
 • dla kandydata do pracy
 • dla kandydata na zleceniobiorcę
 • dla klienta/kontrahenta
 • w związku z monitoringiem
 • dla pracownika kontrahenta
 • klauzula informacyjna w formularzach kontaktowych na stronie internetowej
 • obowiązek warstowowy dla osób korespondujących w stopce maila
 • dla osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie wizerunku
 • Polityka prywatności na www
 • Polityka cookies

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 • Prezentacje szkoleniowe dla pracowników
 • Test wiedzy
 • Broszura informacyjna

POZOSTAŁE MATERIAŁY

 • Realizacja konkursów zgodnych z RODO (instrukcja postępowania)

Zobacz przykładowy dokument

 

wyślij do znajomego: