LexDigital

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Czy szkolenia z zakresu RODO są niezbędne?

Tak, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych są niezbędne. RODO nie narzuca wprost formy takiego szkolenia, jednak powinny one być uznane za obowiązkowy element skutecznej ochrony danych.  Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, administrator zobowiązany jest wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO, aby dane były bezpieczne i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

checklist, clipboard, questionnaire

Administrator danych osobowych powinien móc okazać dowód na przeprowadzanie regularnych i adekwatnych do warunków, w których działa organizacja szkoleń, które pozwolą wykazać, że współpracownicy są świadomi, co to w ogóle są dane osobowe, co oznacza przetwarzanie danych osobowych, jak chronić dane swoje i innych i w jaki sposób wykonywać swoje codzienne obowiązki służbowe, aby to przetwarzanie było zgodne z RODO i innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Należy pamiętać, że organ nadzorczy ma prawo zweryfikować zasady prowadzenia szkoleń przez Administratora.

Tak więc przeprowadzenie samego szkolenia nie wystarczy. W praktyce należy również zyskać pewność co do tego, że takie szkolenie było skuteczne, a więc zweryfikować wiedzę pracowników. Dla Administratora konieczne jest uzyskanie pewności, że przetwarzanie danych osobowych w jego organizacji jest legalne i odbywa się z poszanowaniem zasad wskazanych w RODO. Test z odpowiedziami (jeżeli będzie przeprowadzany w formie elektronicznej) wyświetlającymi się po udzieleniu odpowiedzi (poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w teście) może okazać się narzędziem nie tylko bardzo pomocnym, ale też przyjaznym dla osób go rozwiązujących.

Więcej na temat samych szkoleń RODO oraz naszej usługi w tym zakresie piszemy w naszym artykule tutaj: https://lexdigital.pl/szkolenie-rodo-poradnik.


Test szkoleniowy

W niniejszej publikacji opisujemy narzędzie, które może być bardzo przydatne w procesie weryfikacji wiedzy pracowników. Wielokrotnie stosowane przez nas w obsłudze klientów, służące nie tylko weryfikacji wiedzy o ochronie danych osobowych, ale też jej pogłębieniu.

Mowa o teście składającym się z dowolnej liczby pytań i zawierającym kilka wariantów rozwiązań z możliwością wyboru jednej lub kilku poprawnych.

matrix, binary, security

W testach mogą również pojawić się odpowiedzi typu "żadne z powyższych" czy "wszystkie powyższe", a także pytania typu „prawda – fałsz”. Przykładami takiego pytania mogą być następujące:

  • "Inspektor ochrony danych osobowych pełni funkcję punktu kontaktowego dla urzędu ochrony danych osobowych" (odpowiedź na to pytanie: PRAWDA)
  • "HR w procesie rekrutacji może zapytać kandydata o formę spędzania wolnego czasu" (odpowiedź na to pytanie: FAŁSZ - oznaczałoby to, że pracownik HR złamał zasadę minimalizacji danych)
  • "Numer PESEL to dana szczególnej kategorii" (odpowiedź na to pytanie: FAŁSZ).

Uczestnik testu zaznacza odpowiednio, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Należy mieć jednocześnie na uwadze fakt, że pytanie zadawane w takiej formule daje odpowiadającemu szanse 50% powodzenia nawet wtedy, jeżeli nie posiada żądanej wiedzy.


Test może mieć formę pisemną, chociaż obecnie coraz większą popularnością cieszą się testy elektroniczne, które nie tylko umożliwiają wykonanie ich z dowolnego miejsca, ale też przyspieszają proces oceniania (ze względu na formę ich odbycie nie musi być potwierdzone odręcznym podpisem). Ilość pytań, zakres wiedzy, do której się odnoszą, zależy indywidualnie od administratora na podstawie wcześniej dokonanej oceny w tym zakresie.

Zaleca się, aby testy wiedzy nie były zawsze stosowane w tej samej formie, a więc np. kolejność pytań, a także kolejność odpowiedzi w danym pytaniu może się zmieniać. Jest to odstępstwo od standaryzacji, które ma na celu zmniejszenie ryzyka w postaci wcześniejszego zapoznania się z pytaniami przez kandydata, ich zapamiętania, a także – jeśli test rozwiązywany jest jednocześnie przez grupę znajdującą się w jednym miejscu – zaglądania do odpowiedzi innych osób.

Dobrze też, jeśli pytania do testu są losowane z większej puli gotowych pytań. Dzięki temu test nie ma zawsze tej samej formy i jest bardziej prawdopodobne, że osoby podchodzące do weryfikacji nie poznały wcześniej pytań i klucza odpowiedzi (Bielecki M. 2020 - Testy wiedzy – tworzenie i stosowanie w weryfikacji efektów uczenia się. Wskazówki dla instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

session, science, pictogram

Jakie pytania zadawać w teście z zakresu ochrony danych osobowych?

Charakter i stopień trudności zadawanych pytań powinny oczywiście być spójne z treścią dostarczonego/przedstawionego pracownikom materiału szkoleniowego i dostosowane do wykonywanych przez nich obowiązków służbowych związanych z przetwarzaniem danych.

Ogólne pytania z ochrony danych osobowych dotyczące np. podstawowych przepisów o ochronie danych, organu nadzorczego (czyli urzędu ochrony danych osobowych), czy też zasad identyfikacji osoby fizycznej są uniwersalne i mogą być zadane w każdej jednostce organizacyjnej administratora. Każdy pracownik powinien stosować zasadę minimalizacji danych, a także zachowanie ich w poufności — zatem pytania dotyczące tego obszaru również będą uniwersalne.

Natomiast pytania szczegółowe zapewne będą inne dla pracowników pracujących w dziale obsługi klienta (np. przy obsłudze reklamacji towaru) od tych, które zadawane będą pracownikom uczestniczącym w procesach rekrutacji. Dane nieistotne i nieprzetwarzane przez handlowca mogą być kluczowe w celu zrealizowania reklamacji towaru.

Nie każdego pracownika będzie można zapytać np. o podstawy przetwarzania danych osobowych klientów w procesie zakupowym (a więc czy przetwarzane są one na podstawie umowy, czy też niezbędne będzie zapytanie klienta o zgodę i inne) - zadaniem zespołu opracowującego test (w tym Inspektora ochrony danych) jest dostosowanie pytań do konkretnej grupy odbiorców.

books, student, study

Warto zadawać pytania "z życia wzięte". Nasze doświadczenie pokazuje, że osoby wypełniające test wykazują dużo większe zainteresowanie tematyką RODO, jeżeli szkoleniowcy przytaczają przykłady z życia, edukujące, jak należy chronić własne dane. Takie praktyczne podejście do tematu przetwarzania i ochrony danych często rozwiewa wiele wątpliwości uczestników szkoleń i pozwala im lepiej zrozumieć RODO. Możemy zatem zadać pytanie typu:

Wybrałeś się na wakacje nad jeziorem i masz zamiar wynająć łódkę. Pracownik wypożyczalni chce, w celu zabezpieczenia sprzętu, wykonać obustronny skan dowodu osobistego (Twojego lub innej osoby dorosłej, z którą jesteś). Jak zachowasz się w takiej sytuacji?

  • pozwolę na wykonanie kopii dowodu,
  • zdecydowanie odmówię mam świadomość, że dane zawarte w dowodzie osobistym zawierają informacje, których nielegalne wykorzystanie może wpłynąć na utratę moich praw i wolności,
  • pozwolę na spisanie podstawowych danych z dowodu potwierdzających moją tożsamość.

Podczas szkoleń warto mówić o warunkach wyrażania zgód, z którymi pracownicy mają styczność na co dzień. W tym obszarze, wśród uczestników szkoleń pojawia się zazwyczaj wiele wątpliwości. Pracownicy pytają, czy muszą odebrać, np. od klienta, zgodę potwierdzoną odręcznym podpisem, czy też osoba, której dane dotyczą, może wyrazić zgodę w inny sposób.

Uczulmy pracowników, że zgoda nie może być wyrażona dla różnych celów przetwarzania danych jednocześnie i skonstruujmy odpowiednie w tym obszarze pytanie na teście.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych narzędzi, które pozwalają na przeprowadzenie testów RODO online i umożliwiają natychmiastowe zapoznania się uczestnika testu z jego wynikami. Pamiętaj, że jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą — nie zwalnia Cię to ze stosowania przepisów RODO, Ty również przetwarzasz dane — wykonaj test poprzedzony szkoleniem, aby uzyskać pewność, że przetwarzanie danych osobowych w Twojej działalności odbywa się zgodnie z RODO.

Polecane

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk