LexDigital

Privacy by design

Privacy by design, czyli ochrona danych osobowych w fazie projektowania to zasada w myśl, której już na etapie planowania nowych procesów fizycznych, budowy i rozwoju systemów, aplikacji, stron internetowych, urządzeń oraz usług uwzględnia się sposób oraz formy ochrony danych osobowych i prywatności osób fizycznych.

Privacy by design

Privacy by design, czyli ochrona danych w fazie projektowania to zasada w myśl, której już na etapie planowania nowych procesów fizycznych, budowy i rozwoju systemów, aplikacji, stron internetowych, urządzeń oraz usług uwzględnia się sposób oraz formy ochrony danych osobowych i prywatności osób fizycznych. Domyślna konfiguracja powinna zakładać odpowiednią ochronę prywatności tych danych co nazywane jest privacy by default.

Zasada privacy by design znajduje zastosowanie przy wdrażaniu praktycznie wszystkich zmian w organizacji, począwszy od procesów biznesowych i projektów fizycznych, a kończąc na modyfikacji, rozbudowaniu czy zmianie infrastruktury IT rozumianej jako urządzenia informatyczne oraz całe oprogramowanie i środowisko, w którym one pracują. W praktyce sprowadza się ona do takiego projektowania wszystkich nowych rozwiązań, aby zakres gromadzonych danych był adekwatny do celu biznesowego, podejmowane działania były zgodne z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych i innych aktów pokrewnych, a wykorzystywane narzędzia ułatwiały realizację zobowiązań organizacji jako administratora danych.

W Artykule 32 RODO dotyczącym bezpieczeństwa przetwarzania czytamy:

1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Wnioskując z zapisów tego artykułu, działając zgodnie z założeniami ochrony danych osobowych w fazie projektowania (privacy by design oraz privacy by default), każdy administrator powinien zaplanować pracę w trzech głównych etapach:

  1. dokonanie oceny ryzyka jakim obarczone jest przetwarzanie danych w procesie przy wykorzystaniu określonych narzędzi i technologii,
  2. zaplanowanie adekwatnych do zdefiniowanego ryzyka oraz kategorii danych, ich zakresu, celu oraz kontekstu przetwarzania, organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa służących ochronie danych, w tym zapewnienie odpowiedniego sposobu działania systemów informatycznych, zabezpieczenie fizyczne budynków i pomieszczeń czy opracowanie instrukcji postępowania,
  3. określenie sposobów, a następnie zgodne z nimi monitorowanie przydatności i skuteczności stosowanych zabezpieczeń.

Stosowanie się do zasad privacy by design może przynieść administratorowi wiele wymiernych korzyści. Główną z nich jest znaczące zaoszczędzenie zasobów finansowych – zaplanowanie rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych na etapie planowania, pozwala na:

  • obniżenie kosztów związanych z koniecznością wprowadzonych zmian w już gotowych rozwiązaniach,
  • minimalizuje zagrożenia ponoszenia strat na skutek wstrzymania wypuszczenie produktu na rynek lub chwilowego zawieszenia jego działania.

Wśród dodatkowych zalet na pewno warto wskazać:

  • otrzymanie w pełni kompatybilnego produktu poprzez dobór a następnie testowanie funkcjonalności na wczesnych etapach prowadzenia prac rozwojowych,
  • budowanie przewagi konkurencyjnej i ochronę własnej reputacji,
  • minimalizację ryzyka wystąpienia naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Co więcej, dzięki odpowiednio zaplanowanym i wdrożonym rozwiązaniom administrator może uchronić się przed administracyjnymi karami finansowymi nakładanymi przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Większość kar dotychczas nałożonych przez organy nadzorcze w Unii Europejskiej wiąże się z brakiem spełnienia zasady privacy by design, czyli za niezgodności w zakresie art. 25 RODO. W Polsce najbardziej spektakularną karą finansową w wysokości blisko 3 mln zł było ukaranie sieci sklepów internetowych za stosowanie nieadekwatnych do ryzyka środków uwierzytelniania użytkowników, co w konsekwencji skutkowało wyciekiem danych i ich nieuprawnionym wykorzystaniem.

Prowadzenie projektów zgodnie z zasadą privacy by design wymaga wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, prawa, bezpieczeństwa informacji oraz funkcjonowania systemów informatycznych i co z tym związane zaangażowania różnego rodzaju specjalistów. Dlatego, jeżeli planujesz zmiany w swojej organizacji, zmieniasz siedzibę, wchodzisz na nowe rynki zbytu, chcesz przenieść działalność do Internetu, planujesz modernizację, rozwój lub zakup oprogramowania - zespół LexDigital pomoże Ci przeprowadzić te działania w oparciu o swoje doświadczenie i najlepsze praktyki rynkowe.

Poszukujesz wsparcia w obszarach ochrony danych osobowych? Sprawdź nasze główne usługi:


Polecane

Co to jest "przetwarzanie danych osobowych"?

Co to jest "przetwarzanie danych osobowych"?

"Przetwarzanie danych osobowych" jest jednym z kluczowych pojęć związanych z ochroną prywatności w dzisiejszym świecie cyfrowym. Oznacza ono wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak m.n. zbieranie, przechowywanie, czy udostępnianie ich innym podmiotom.

GRC — Governance Risk Compliance

GRC — Governance Risk Compliance

GRC to skrót od angielskich pojęć Governance Risk Compliance, co wolnym tłumaczeniu oznacza: ład korporacyjnym ryzyko i zgodność. Innymi słowy, jest pojęciem, które określa podejście do zarządzania ryzykiem i zgodnością w organizacjach. GRC pomaga firmom w identyfikacji, zarządzaniu i kontrolowaniu różnych rodzajów ryzyk związanych z działalnością biznesową oraz zapewnia, że organizacja działa zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi i etycznymi.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk