LexDigital

Outsourcing funkcji IOD. Przekaż nam pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w swojej firmie!

Zastanawiasz się, kiedy w Twojej organizacji pojawia się obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych? Sprawdź, czy potrzebujesz IOD i dla własnego bezpieczeństwa i komfortu przekaż nam pełnienie tej funkcji w swojej firmie!

Outsourcing funkcji IOD. Przekaż nam pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w swojej firmie!

Kim jest Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych jest prawą ręką administratora. Według Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zostać IOD może zarówno pracownik administratora lub podmiotu przetwarzającego, jak i osoba spoza grona pracowników, wykonująca zadania na podstawie umowy o świadczenie usług.

Jak podaje Urząd Ochrony Danych Osobowych, IOD musi mieć poziom wiedzy fachowej współmierny do charakteru, skomplikowania i ilości danych przetwarzanych w ramach jednostki. 

Powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat: procesów przetwarzania, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych u administratora

– informuje UODO na swojej oficjalnej stronie.

outsourcing rodo przepisy
Obowiązki Inspektora Ochrony Danych wynikają wprost z rozporządzenia RODO.


Podstawową rolą Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest zapewnienie zgodności wewnętrznych procesów zgodnych RODO oraz innymi krajowymi i międzynarodowymi regulacjami z zakresu ochrony danych osobowych.

Zakres usługi IOD. Inspektor Ochrony Danych Osobowych i jego rola w organizacji

Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy monitorowanie, czy zasady w zakresie ochrony danych osobowych są przestrzegane w organizacji. W celu utrzymania standardów prowadzi działania zwiększające świadomość przepisów RODO, w tym szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania, a także podział obowiązków służący jak najlepszej ochronie danych.

inspektor ochrony danych zadania
Jedną z funkcji Inspektora Ochrony Danych jest współpraca z organami nadzorczymi.


Do funkcji Inspektora Ochrony Danych poza tym zalicza się:

 • reprezentowanie organizacji w czasie kontroli UODO,
 • utrzymywanie niezbędnej dokumentacji,
 • współpracowanie z organem nadzorczym, wraz z uprzednimi konsultacjami przed rozpoczęciem przetwarzania danych; w stosownych przypadkach - prowadzenie konsultacji w innych sprawach
 • wspieranie organizacji w trakcie wdrażania nowych systemów, rozwiązań czy procesów

Ważną rolą IOD jest pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób składających wnioski i żądania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych.

iod rodo
W ramach outsourcingu IOD dostosujemy firmę do wymagań RODO.

Co to jest ISO 9001? Międzynarodowy standard dla zarządzania jakością

Kiedy potrzebujesz zlecić outsourcing IOD?

Jedną z kluczowych metryk jest skala w przetwarzaniu danych osobowych oraz wynikająca z tego wiodąca działalność administratora.

rola iod
Rolą IOD jest nadzór administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych.


Jeżeli:

 • Twoja organizacja regularnie i systematycznie gromadzi i przetwarza duże ilości danych osobowych
 • Twoja działalność wiąże się z analizowaniem i przetwarzaniem danych na dużą skalę, w szczególności danych wrażliwych

To prawdopodobnie powinieneś powołać Inspektora Ochrony Danych. IOD upewni się, że stosujesz się do przepisów prawa i nie grożą Ci kary.

outsourcing iod rodo
Outsourcing IOD pozwala na wykonywanie zadań w zakresie zgodności z przepisami prawa.


Zaufaj ekspertom w dziedzinie ochrony danych osobowych. Poznaj skalę przetwarzania w swojej firmie

Aby dokładniej określić skalę procesów związanych z danymi osobowymi należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

 • Jaka jest liczba osób których dane są przetwarzane ?
 • Czy podstawa mojej działalności to przetwarzanie danych osobowych klientów?
 • Czy w mojej organizacji przetwarza się na dużą skalę dane pracowników z uwagi na ilość osób zatrudnionych?

Przetwarzanie danych na dużą skalę często dotyczy dużych serwisów internetowych oraz sklepów obracających znacznymi ilościami danych klientów, systemów targetowania reklamy, które przetwarzają dane osobowe w dużych ilościach, podmiotów zajmujących się pośrednictwem zatrudnienia czy firm produkcyjnych, które posiadają dużą ilość personelu.

inspektor iod
Outsourcing IOD może być pomocny dla podmiotów przetwarzających wiele danych.


Istotnym aspektem jest również wyszczególnione przez ustawę o ochronie danych osobowych oraz organ nadzorczy jest “regularnie i systematyczne przetwarzanie” które często dotyczy:

 • Systemów monitoringu wizyjnego
 • Systemów wykorzystujących geolokalizację
 • Świadczenia usług telekomunikacyjnych, telemarketingu i tym podobnych
 • Urządzeń stale podłączonych do systemu i monitorowanych przez podmiot np. Inteligentnych domów
 • Profilowaniu danych osobowych 

Jeżeli nie ma pewności czy powinieneś powołać Inspektora Danych Osobowych (IDO) odezwij się do nas - przeprowadzimy darmową analizę Twojej działalności i doradzimy najlepsze rozwiązanie.

Masz wątpliwości czy potrzebujesz IOD? Skontaktuj się z nami.

Co da Ci outsourcing IOD?

Decydując się na współpracę z ekspertami w zakresie ochrony danych osobowych, otrzymasz:

 • gwarancję bezpieczeństwa i prawidłowego przetwarzania danych osobowych
 • wsparcie IOD w każdym kontakcie z organem nadzorczym (UODO)
 • profesjonalne i skuteczne wdrożenie procesów zgodnych z RODO
 • szkolenia oraz porady dopasowane do Twojej organizacji
 • audyty prowadzone przez najlepszych specjalistów na rynku
 • stały monitoring i optymalizację stosowanych rozwiązań
 • ciągły rozwój dobrych praktyk i ulepszanie procesów
 • regularne dyżury, stałą dostępność oraz zastępowalność w sytuacjach kryzysowych
 • usługi zabezpieczone polisą odpowiedzialności do 10 mln zł.
 • redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem oraz szkoleniem nowej osoby

Jak wygląda proces przejęcia funkcji IOD w Twojej organizacji?

W pierwszej kolejności przeprowadzimy kompleksowy audyt systemu ochrony danych osobowych w Twojej organizacji, czyli tzw. audyt zerowy. Każdy podmiot ma indywidualne potrzeby do których dopasowujemy odpowiednie rozwiązania. Następnie wdrożymy lub udoskonalimy wszelkie procesy związane z RODO w Twojej organizacji, przeszkolimy odpowiednio Twoich pracowników i zaproponujemy bezpieczne procedury. Na końcu wdrożymy lub udoskonalimy dokumentację zgodną z RODO.

inspektor ochrony danych telefon
Decydując się na współpracę z LexDigital, otrzymasz numer telefonu inspektora ochrony danych.


Po nawiązaniu współpracy oferujemy stałe wsparcie 24/7:

 • w przypadku wystąpienia incydentu czy naruszenia,
 • w kontakcie z organem nadzorczym,
 • w przypadku pojawienia się pisma z PUODO,
 • projektowania nowej strony/landing page,
 • wdrażania nowej usługi.

Ile to kosztuje?

Cena każdej ze świadczonych usług może być uzależniona od kilku czynników:

 • wielkości organizacji,
 • poziomu skomplikowania projektu,
 • zaangażowanie czasowego naszego zespołu,
 • dostępności i zaangażowania Zespołu Klienta.

Umów się na rozmowę, przeprowadzimy dla Ciebie darmową wycenę.

Czemu powinieneś zaufać właśnie LexDigital?

lex digital iod
Inspektor Ochrony Danych z LexDigital będzie pilnował bezpieczeństwa danych osobowych.


 • Jesteśmy praktykami w dziedzinie ochrony danych

Naszą wiedzę i metodykę działania wypracowaliśmy na projektach realizowanych dla największych organizacji w Polsce. Pełnimy funkcję IOD: m.in. dla takich klientów jak APART, BIOFARM, Fibaro, VOX, czy Euro-tax. Świadczymy tego typu usługi dla niespełna 100 Spółek od ponad 4 lat. Łączymy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem zdobytym w trakcie audytów i wdrożeń.

Do naszych stałych klientów należą: Grupa VOX, Grupa LPP, Grupa Apart, Netguru, Przelewy24, Tpay, Grupa Raben i wiele innych podmiotów.

 • Mamy największe doświadczenie

Nasz zespół posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwie informacji, ciągłości działania czy zarządzaniu ryzykiem dla sektora prywatnego i publicznego.

 • Dyżurujemy 24/7 - jesteśmy zawsze dostępni

Nasi specjaliści są dostępni przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - na wypadek nagłego incydentu, wycieku danych czy otrzymania pisma od organu nadzorczego. Dzielimy się wewnętrznie wiedzą na temat naszych projektów - w przypadku nieobecności jednej osoby z zespołu zawsze dostępna jest inna posiadająca niezbędną dla klienta wiedzę.

 • Posiadamy polisę do 10 mln złotych

Jesteśmy przekonani o jakości naszych działań, ale dla wspólnego komfortu na wypadek podjęcia przez nas błędnych decyzji posiadamy zabezpieczenie do 10 mln złotych. 

 • Działamy szybko i skutecznie

Potrafimy odpowiednio ustalać priorytety, rozdzielać zadania i stosować najlepsze praktyki tak aby Twój problem został rozwiązany najszybciej jak to możliwe.

 • Posiadamy certyfikaty ISO 27001 oraz 22301

Stosujemy zasady rekomendowane przez międzynarodowe standardy. Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością (PN-EN ISO/IEC 9001:2015) oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji (PN-EN ISO/IEC 27001:2017).

ISO 27001 ISO 22301
Stosowanie się do norm ISO pozwala nam na skuteczne monitorowanie podmiotów przetwarzających dane.


 • Rozwijamy się i dzielimy wiedzą

Jesteśmy aktywnymi członkami w stowarzyszeniach i grupach roboczych, na codzień prowadzimy wykłady na uczelniach wyższych, współtworzymy specjalistyczne publikacje i szkolimy nowych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Członkowie naszego zespołu regularnie wypowiadają się publicznie w mediach oraz występują na konferencjach branżowych. Jesteśmy zawsze na bieżąco z obowiązującym prawem i jego zmianami, edukujemy rynek i konkurencję.

Jesteś zainteresowany(-na) ? Skontaktuj się z nami.

Masz wątpliwości? Przeczytaj co mówią o nas klienci


LexDigital to podmiot, który wspiera wszystkie nasze spółki w sprawnym zarządzaniu systemem ochrony danych osobowych. Jednym z ostatnich wspólnie realizowanych projektów była rozbudowa aplikacji Wirtualny Salon. Zespół informatyków wraz Inspektorem Ochrony Danych w myśl zasady privacy by design opracował funkcjonalności wspomnianego narzędzia nie tylko dostosowane do potrzeb użytkowników, ale również pozwalające na wysoki i zgodny z prawem poziom ochrony ich prywatności. Merytoryczne porady, pełna dostępność oraz zaangażowanie to cechy, które jako VOX zawsze doceniamy podczas współpracy z naszymi kontrahentami, w tym z LexDigital. 

– Lucyna Michniewicz-Ślaska - CIO, Grupa Kapitałowa VOX

W obliczu rozwoju technologii, ciągłych zmian i udogodnień wdrażanych dla naszych Klientów współpraca z LexDigital uświadomiła nam konieczność stosowania zasady Privacy by design z jednoczesnym wskazaniem, że nie tylko zastosowanie się do niej nie jest skomplikowane, ale jest ona niezmiernie pomocne podczas budowania narzędzi z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa dla danych naszych klientów. Proces przeprowadzono w sposób bardzo przystępny i obrazowy uświadamiając, że wkomponowanie zasad ochrony prywatności w projekty związane z przetwarzaniem danych nie tylko jest konieczne, ale, że nie jest tak trudne i skomplikowane jak by się mogło wydawać

– Sebastian Bellitzay - Dyrektor Działu Prawnego Apart.

Masz pytania? Wątpliwości? Napisz do nas.

Polecane

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk