LexDigital

PN-EN ISO 9001:2015

PN-EN ISO 9001:2015 to międzynarodowy standard określający ogólne ramy dla zarządzania jakością w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, typu czy charakteru prowadzonej działalności.

PN-EN ISO 9001:2015

Wdrożenie systemu zarządzania jakością jest dobrowolne i bezpośrednio zależy od polityki i strategii realizowanej przez daną organizację. W praktyce jednak coraz więcej przedsiębiorstw wymaga od swoich kontrahentów potwierdzenia spełnienia określonych standardów jakości, stawiając je jako jeden z czynników decydujących o nawiązaniu lub też nie kontaktów biznesowych. Wydaje się zatem, że uzyskanie certyfikatu zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 jest godnym zaufania dowodem stosowania najwyższej jakości standardów zarządzania.

Wśród zalet wynikających z wdrożenia systemu zarządzania jakością można wymienić:

 • poprawę funkcjonowania całej organizacji i poszczególnych jej działów,
 • efektywne wykorzystywanie zasobów kadrowych i infrastruktury oraz organizacji czasu pracy
 • wyeliminowanie lub ograniczenie sytuacji kryzysowych,
 •  uporządkowanie pracy poprzez m.in. jasny przydział obowiązków i odpowiedzialności, co w konsekwencji eliminuje konflikty wewnętrzne i podnosi sprawność działania,
 • redukcję strat poprzez optymalizację przebiegu procesów, standaryzację m.in. prac biurowych, standaryzację komunikacji wewnętrznej oraz eliminację nadprodukcji i nadmiernych zapasów,
 • umocnienie kontaktów z klientami, dzięki ustaleniu kryteriów i metod weryfikacji ich potrzeb, reakcji na nie oraz stałe badanie percepcji dostarczanych usług i wyrobów oraz odczuwaną przez nich satysfakcję,
 • powtarzalność produkowanych wyrobów i świadczonych usług
 • podnoszenie jakości świadczonych usług i produkowanych wyrobów poprzez wyznaczanie celów jakości i dążenie do ich osiągnięcia.

Wszystko to w konsekwencji powinno przełożyć się na zwiększenie zysków poprzez podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa, dostosowanie się do wymagań i oczekiwań klienta oraz obniżenie kosztów działalności dzięki podniesieniu wydajności pracy.

Doskonalenie w obszarze oczekiwań klientów bezpośrednio jest efektem dostosowania się do takich wymogów normy ISO 9001:2015, jak:

 • wprowadzenie jako jednej z głównych zasad orientacji na klienta,
 • uporządkowanie procesów związanych z klientem, w szczególności form komunikacji, zatwierdzania i zwalniania wyrobów, sposobów dostawy,
 • nadzoru nad wyrobami/usługami niezgodnymi, w tym stały nadzór nad reklamacjami,
 • stałe badanie satysfakcji klienta i jego percepcji w stosunku do świadczonych przez nas usług lub dostarczanych wyrobów.

Wdrożenie standardu pozwala również pośrednio na podniesienie jakości wyrobów i usług poprzez:

 • ustalanie celów jakości z uwzględnieniem wymagań klienta,
 • stałe monitorowanie i pomiar wyrobów i usług,
 • stałe nadzorowanie wyposażenia wykorzystywanego do monitorowania i pomiarów (minimalizacja strat związanych z mniejszą ilością wadliwych wyrobów i ich reklamacji),
 • nadzór nad wyrobem niezgodnym – wskazanie zasad postępowania w razie wystąpienia odchylenia od zakładanych norm,
 • monitorowanie i pomiar procesów – prawidłowy przebieg procesu stanowi gwarancję otrzymania prawidłowego wyrobu.

Działanie zgodne z wytycznymi PN-EN ISO 9001 wiąże się także z podniesieniem wydajności pracy i efektywności wykorzystywanych zasobów poprzez uporządkowanie wszystkich procesów w organizacji, w tym:

 • planowanie sposobu realizacji wyrobu już na etapie projektowania,
 • precyzyjne określenie sposobu produkcji i dostarczania wyrobów i usług (zdefiniowanie tzw. wejść i wyjść procesów oraz niezbędnych zasobów do sprawnego ich przebiegu),
 • monitorowanie i pomiar procesów w czasie ich trwania – możliwość natychmiastowego wykrycia nieprawidłowości i im przeciwdziałanie,
 • usprawnienie komunikacji wewnętrznej,
 • wprowadzenie zasady ciągłego doskonalenia.

Polecane

4 lata RODO

4 lata RODO

25 maja minęła czwarta rocznica stosowania RODO. To dobry moment na “update” co do aktualnych wyzwań w obszarze ochrony danych osobowych. Wraz z Zespołem LexDigital przygotowaliśmy dla Was krótki materiał! Życzymy wszystkiego bezpiecznego z okazji RODO-urodzin!

Testy penetracyjne w perspektywie RODO

Testy penetracyjne w perspektywie RODO

​Przy analizie zgodności naszej organizacji z rozporządzeniem RODO warto zwrócić uwagę na techniczne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. W erze technologii nie powinniśmy bagatelizować zagrożeń wynikających z użytkowania skomplikowanych systemów informatycznych i na bieżąco testować podatność naszych wewnętrznych i zewnętrznych systemów. Skutecznym narzędziem umożliwiającym zdiagnozowanie luk i błędów są testy penetracyjne nazwane również pentestami.

DPIA (Data Protection Impact Assessment) - Ocena skutków dla ochrony danych

DPIA (Data Protection Impact Assessment) - Ocena skutków dla ochrony danych

Kiedy administrator danych ma obowiązek przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych? Jaka jest rola Inspektora ochrony danych w procesie wykonywania oceny skutków dla ochrony danych? Wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie rodzajów operacji przetwarzania danych wymagających DPIA? W jaki sposób należy przeprowadzić DPIA?

Popularne

Wdrożenie ISO

Wdrożenie ISO

Uzyskanie certyfikatu zgodności z wytycznymi międzynarodowych norm ISO 9001, ISO/IEC 27001 czy ISO 22301 jest dowodem stosowania przez wybraną organizację wysokich standardów zarządzania oraz troski o bezpieczeństwo informacji czy ochronę danych. Pozwala m.in. na efektywne wykorzystywanie zasobów, wyeliminowanie lub ograniczanie sytuacji kryzysowych, optymalizację przebiegu procesów, umacnianie kontaktów z klientami, czy podnoszenie jakości świadczonych usług i produkowanych wyrobów.

Kontakt z UODO

Kontakt z UODO

W każdej organizacji przetwarzającej znaczące ilości danych osobowych kontakt z organem nadzorczym jest nieunikniony. Utrzymywanie odpowiednich relacji, wysokiego poziomu merytorycznego korespondencji oraz spełnianie wymogów proceduralnych ma bezpośredni wpływ na wynik spraw i postępowań. Profesjonalna komunikacja może często skrócić czas potrzebny na podjęcie decyzji przez Urząd, pomaga uchronić się od kar i problemów prawnych.

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

Biofarm Fibar Group Apart Wykop.pl PhytoPharm Veolia Cuf-podatki Netguru GetHero Tesgas GPD Agency Golden Submarine Pixers Pearson UEP