LexDigital

Dzień ochrony danych osobowych 2019r.

W dniu 28 stycznia każdego roku obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych. W tym roku dzień ten wydaje się szczególny z uwagi na fakt, iż w 2018 roku RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych zaczęło obowiązywać w całej Unii Europejskiej.

Dzień ochrony danych osobowych 2019r.

Rok 2019 niesie ogromne wyzwanie dla organizacji z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych. Oczywiście same wymagania RODO powinny zostać wdrożone najpóźniej 25 maja 2018r. jednak czas po tej dacie pozwala na przeprowadzenie prac dążących do usprawnienia i zwiększenia efektywności systemu ochrony danych osobowych.

W Dniu Ochrony Danych Osobowych chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi spostrzeżeniami i wskazać Państwu odpowiednie podejście w trakcie wdrożenia i utrzymania systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO. Podczas pracy z naszymi klientami codziennie napotykamy coraz to nowsze casusy - mimo, iż wydaje nam się, że wszystko już widzieliśmy i słyszeliśmy rzeczywistość potrafi bardzo nas zaskoczyć. Ochrona danych osobowych jest obszarem, który wymaga ciągłego monitorowania naszego systemu oraz prawa, które wpływa na ten system. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w organizacji musicie Państwo posiłkować się wiedzą specjalisty z tego obszaru, który czynnie śledzi sytuację prawną, orzecznictwo jak również zachowania na rynku. 

Nasz zespół tworzą osoby zajmujące się różnymi dziedzinami, które wspólnie uzupełniają się i dają poczucie bezpieczeństwa podczas pracy z LexDigital. Nasze podejście charakteryzuje się próbą zrozumienia działania organizacji i pomocy jej, tak aby spełniając wymagania RODO jednocześnie mogła kontynuować swoje zadania. RODO nie ma zabijać biznesu!

Wiedza i doświadczenie zespołu LexDigital to wynik wielu audytów i wdrożeń, w tym dla firm, które prowadzą operacje przetwarzania danych związane z wysokim ryzykiem: data center, marketing automation, e-commerce, sektor bankowy, służba zdrowia, zakłady pracy chronionej, IOT np. inteligentne domy. 

Działalność LexDigital w liczbach:
  • 50+ zadowolonych klientów
  • 30+ kompleksowych wdrożeń 
  • 1000+ przygotowanych dokumentów 
  • 500+ odbytych warsztatów 
  • 20+ zaangażowanych specjalistów 

Zadbajcie Państwo, aby wykorzystać ten dzień w celu podniesienia świadomości pracowników w zakresie odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Chcielibyśmy pomóc Państwu w efektywnym szkoleniu pracowników, dlatego dzień 28 stycznia 2019 jest dla LexDigital dniem rozpoczynającym MIESIĄC OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – RODO bez tajemnic! 

Zapraszamy do obejrzenia:

Dzień ochrony danych osobowych 2019 r. z LexDigital

Życzymy udanych obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, w kolejnych dniach przekażemy Państwu kolejną dawkę wiedzy opierającej się na naszym doświadczeniu, a tymczasem przekazujemy kilka słów od naszego Zespołu:

Organizacja może wdrożyć nieskończoną ilość środków technicznych zapobiegających wystąpieniu incydentów. Może również ustanowić szereg procedur pomagających spełnić wymagania RODO - papier przyjmie wszystko. Jednak kluczowym elementem z punktu widzenia efektywnego i skutecznego wdrożenia systemu ochrony danych osobowych jest człowiek! Jako organizacja musicie Państwo zwrócić szczególną uwagę na odpowiednio przygotowany i zrealizowany plan szkoleń, tak, aby pracownicy wiedzieli, co RODO zmienia w realizacji ich codziennych zadań. 

- Katarzyna Muszyńska - Head of Data Protection Team.

W 2018 roku zgłoszono globalnie naruszenia prawie 9 miliardów rekordów danych osobowych, co daje 291 rekordów na sekundę. Organizacje potrzebują średnio 191 dni na wykrycie naruszenia. Jest to spowodowane m.in. przetwarzaniem danych przy użyciu nowoczesnych technologii w tym przez urządzenia Internetu Rzeczy (ang. IoT), które generują coraz więcej danych, często nie gwarantując adekwatnego do ryzyka przetwarzania danych poziomu zabezpieczeń. RODO wspiera stosowanie nowych technologii, dlatego bardzo ważne jest abyśmy w przypadku przetwarzania danych przy ich użyciu odpowiednio oceniali ryzyko zgodnie z zasadą ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony. To w połączeniu z wdrożonymi politykami i wartościami w organizacji zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osób i pozwoli na stosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych zgodnie z RODO. 

- Mariola Więckowska, Head of Privacy Innovative Technologies

Audytor będzie tak dobry, jak informacje, których mu udzielisz.  Największym grzechem, jaki można popełnić jest ukrywanie niewygodnych tematów i wybielanie własnej organizacji. Otwarta komunikacja, sprawny przepływ informacji i zaufanie są kluczowymi elementami każdej współpracy z zewnętrznym audytorem. 

- Paweł Ellerik - Head of Sales

 System jest tak odporny jak jego najsłabsze ogniwo. Dlatego należy pamiętać o ustawicznych szkoleniach pracowników i współpracowników w zakresie ochrony danych osobowych. Ciągłe podnoszenie wiedzy, budowanie świadomości, czym może grozić np. utrata, zagubienie, bezprawne wykorzystanie danych zwiększa gwarancję zapewnienia bezpieczeństwa danych Klientów i własnych. 

- Natalia Dziechiuchowicz - Data Protection Expert

W LexDigital nie boimy się rozwiązań systemowych, dlatego na co dzień działamy w warunkach nadzorowanych w oparciu o wytyczne norm międzynarodowych takich, jak ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2017. Podejmujemy wciąż nowe wyzwania planując i monitorując wszystkie procesy w przeświadczeniu, że to system służy nam a nie my jemu. 

W RODO upatruję przede wszystkim szans na ciągłe doskonalenie przedsiębiorstwa, których wykorzystanie jest kolejnym krokiem na drodze do sukcesu. 

Zachęcam wszystkich do odczarowania RODO i odrzucenia stereotypów, a w codziennej pracy do kierowania się prostymi zasadami:

Rozwaga, 

Odpowiedzialność, 

Dbałość,

Organizacja,

oraz 

Gospodarność, 

Dokładność, 

Planowanie,

Rzetelność.

Gwarantuje, że z takim podejściem do RODO spełnicie jego wymagania oraz osiągniecie wymierne efekty biznesowe.” 

- Olga Bińczak Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Niejeden administrator danych przygotowując swoją organizację pod nowy porządek prawny, który zaczął obowiązywać od 24 kwietnia 2016, a wszedł w życie 25 maja 2018, przewertował setki stron internetowych poszukując odpowiedzi na pytania, jak przygotować się na RODO, jak stworzyć dokumentację zgodną z RODO? Niestety, na próżno szukać jest konkretnej odpowiedzi popartej paragrafami. RODO co do zasady nie podaje wprost jakie dokumenty musi posiadać dana organizacja, ani jaka powinna być ich treść. Należy pamiętać, że jedynie po zidentyfikowaniu i przeanalizowaniu ryzyka jesteśmy w stanie przygotować dokumentację zgodną z RODO, którą w razie potrzeby przedstawimy jako dowód bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przedstawicielom organu nadzorczego. 

- Agata Kozielska - Data Protection Expert

Zadaniem prawnika zajmującego się wdrażaniem RODO jest dążenie do zachowania równowagi pomiędzy wymaganiami RODO a interesami przedsiębiorcy – zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, które nie ograniczają jego rozwoju. Często zapominamy, że jednym z głównych celów przyświecających powstaniu tej regulacji było zapewnienie swobodnego przepływu danych m.in. poprzez odejście od nadmiernie sformalizowanego i sztywnego podejścia do ich ochrony oraz umożliwienie przedsiębiorcom wypracowanie własnych, efektywnych i dopasowanych do ich potrzeb rozwiązań. RODO daje nam pewien obszar swobody, który powinniśmy wykorzystać tworząc rozwiązania efektywne, jednak elastyczne i pro-biznesowe, wspierające rozwój przedsiębiorstw.

- Olga Woźniak, Radca Prawny/Legal Counsel


Polecane

Administrator systemów informatycznych. Rola w systemie

Administrator systemów informatycznych. Rola w systemie

W przepisach RODO próżno szukać regulacji dotyczącej Administratorów Systemów Informatycznych (ASI). Funkcja ASI występuje jednak w wielu przedsiębiorstwach i nie jest równoznaczna ani Administratorom Danych Osobowych ani Administratorom Bezpieczeństwa Informacji (czy też Inspektorom Ochrony Danych). Kim więc są ASI i jaką rolę pełnią w systemie ochrony danych osobowych?

Analiza i szacowanie ryzyka w RODO

Analiza i szacowanie ryzyka w RODO

Dyrektywa wymaga nie tylko stosowania procesu zarządzania ryzykiem zgodnego z RODO jako jednego z elementów ochrony danych osobowych, ale wprowadziła podejście, w którym zarządzanie ryzykiem jest fundamentem działań związanych z ochroną danych osobowych i ma charakter ciągłego procesu.

Aplikacja dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Aplikacja dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Każdy kto podejmował się wdrożenie RODO w organizacji, nie zważywszy na jej skalę, wie jak dużym wyzwaniem jest zarządzanie dokumentacją. Wersjonowanie dokumentów, ich dystrybucja do wszystkich zainteresowanych, a także zbieranie informacji w efektywny sposób są niezwykle istotnym elementem sprawnie przeprowadzonego wdrożenia.

Popularne

Audyt RODO - ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie

Audyt RODO - ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie

Rozpoczęciem procesu przystosowania, przez który musi przejść każda organizacja w celu uzyskania zgodności z wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest audyt zgodności z RODO. Pozwoli on, dokładnie określić rodzaj i zakres przetwarzanych danych osobowych, zidentyfikować obszary wymagające zmiany lub poprawy oraz zaplanować działania wdrożeniowe.

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie - praktyczne aspekty

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie - praktyczne aspekty

Od 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Od tego dnia, każda organizacja będzie miałą obowiązek funkcjonować w ramach nowych procedur. Ilość zmian, które wprowadza RODO wymusza stworzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który trzeba odpowiednio przygotować swoją organizację oraz wszystkich jej pracowników.

Bezpłatne szkolenie z RODO

Bezpłatne szkolenie z RODO

Wiedząc jak ważną rolę w procesie przygotowawczym do wprowadzenia rozporządzenia o ochronie danych osobowych stanowi wiedza, pragniemy się z Państwem z nią podzielić, podczas bezpłatnego szkolenia RODO.

Chcesz wdrożyć RODO? Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Nasi konsultanci rozpoczęli wdrożenia RODO już wiele miesięcy temu. jako jedni z pierwszych opracowaliśmy procedury dotyczące nowych przepisów i wdrożyliśmy je w życie. Nowe przepisy, jeśli są rzeczywiście przestrzegane, w żaden sposób nie utrudniają prowadzenia działalności Twojej firmy.

Napisz do nas

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego IOD katarzyna.muszynska@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-351, na ulicy Zakręt 8. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego IOD, Katarzyny Muszyńskiej na adres katarzyna.muszynska@lexdigital.pl. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.

KomputronikGoldenSubmarineFibar GroupPixersWykop.plGPD AgencyTesgas

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.