LexDigital

Dyrektywa policyjna i RODO

25 maja 2018 oficjalnie zacznie obowiązywać nowe unijne prawo dotyczące ochrony danych osobowych. Po ponad 20 latach, system zostanie zmieniony. Obecnie obowiązująca dyrektywa, została uchwalona w połowie lat 90. Prawo przez nią stanowione, nie jest aktualne względem dzisiejszej rzeczywistości. Nowy pakiet legislacyjny uwzględnia rozwój technologiczny i zaistniałe przemiany społeczne.

Dyrektywa policyjna i RODO

Dyrektywa i Rozporządzenie RODO

Powołany przez Parlament Europejski pakiet legislacyjny składa się z rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. Dyrektywa policyjna).

Rozporządzenie ogólne uchyla obowiązującą aktualnie dyrektywą 95/46/WE a nowa dyrektywa decyzję ramową Rady 2008/997/WSiSW.

RODO, dyrektywa, GDPR

Większy zakres ochrony danych osobowych

Prawo dotyczące ochrony danych osobowych wymagało zmian. Jedną z głównych przesłanek, aby uchwalić RODO był rozwój technologii informatycznych. Wśród podmiotów operujących na danych osobowych, pojawiły się firmy, które ze względu na swoją lokalizację za oceanem, uchylały się od stosowania europejskich przepisów. Mowa tu o m.in. Google czy Facebook, które codziennie przetwarzają ogromną ilość danych europejczyków, a dawne przepisy nie pozwalały ich skutecznie przymusić do ich ochrony. Również dla mniejszych podmiotów przetwarzających dane w cyberprzestrzeni przestarzałe przepisy nie dostarczały dostatecznych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa.

RODO położy temu kres. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych ma zastosowanie we wszystkich krajach członkowskich. Ujednolici i zapewni wysoki poziom ochrony danych osobowych w całej Uni. Dodatkowo, jego przepisy dotyczą wszystkich podmiotów świadczących usługi europejczykom, bez względu na zlokalizowanie siedziby firmy. Tak sformułowane prawo podniesie poziom pewności obywateli w tym zakresie.

Dyrektywa RODO

Nowe przepisy przewidują między innymi:

  • określenie warunków wyrażania zgody na przetwarzanie danych prywatnych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego usługodawcy,
  • samodzielne zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych odpowiednim organom w trybie 72 godzin od zdarzenia,
  • wprowadzenie mechanizmu kompleksowej obsługi (pojedynczego punktu kontaktowego),
  • nakładanie wysokich kar pieniężnych (nawet w wysokości 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa) i ich skuteczne egzekwowanie. (Więcej na ten kar administracyjnych w RODO przeczytasz TUTAJ).

Przepisy zawarte w dyrektywie mają na celu ochronę osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby zapobiegania, dochodzenia, wykrywania lub ścigania przestępstw lub wykonywania sankcji karnych.


ABC RODO - przeczytaj, aby wiedzieć:


Polecane

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk