LexDigital

Zgodne z prawem wykorzystanie adresu e-mail byłego pracownika

Urząd Ochrony Danych Osobowych wychodząc naprzeciw coraz częstszym pytaniom dotyczącym możliwości wykorzystania imiennego adresu e-mail byłego pracownika, w styczniu 2020 r. opublikował w tej sprawie opinię, w której jednoznacznie wskazał, że zachowanie takiego adresu jest dopuszczane przez prawo i przy spełnieniu pewnych, ściśle określonych warunków nie narusza ono przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Zgodne z prawem wykorzystanie adresu e-mail byłego pracownika

Powołując się na przywołane stanowisko Prezesa UODO, pracodawca po rozwiązaniu umowy o pracę wciąż pozostaje administratorem służbowego adresu poczty elektronicznej, z której korzystał pracownik. Oznacza to, że ma on prawo do przetwarzania tych danych w zakresie niezbędnym do realizacji własnych celów, nadrzędnych w stosunku do interesów oraz praw i wolności pracownika.Uprawnia go do tego art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. jego prawnie usprawiedliwiony interes wynikający z konieczności zachowania ciągłości procesów biznesowych, za które odpowiedzialny był pracownik i które wykonywał w imieniu i na rzecz organizacji. 

Pracodawca powinien jednak pamiętać o dwóch zasadach: 

  • adres e-mail może służyć jedynie jako narzędzie do informowania nadawców wiadomości o nowych danych kontaktowych osoby, która przejęła obowiązki służbowe – np. poprzez wykorzystanie funkcji automatycznej odpowiedzi;
  • nie jest dozwolone korzystanie z adresu w sposób czynny tj. bezpośrednie odpowiadanie na wiadomości za jego pośrednictwem oraz wykorzystywanie tego adresu w celu poszukiwania i kontaktowania się z nowymi klientami lub kontrahentami. 

Dodatkowo pracodawca musi być w stanie wykazać, że przetwarzanie to jest zgodne z zasadą: ograniczenia celu przetwarzania i minimalizacji przetwarzania, czyli powinno być ono ukierunkowane na konkretny cel – umożliwienie kontaktu stronom trzecim i realizacja postanowień zawartych umów. 

Tak przyjęte stanowisko UODO uprawnia również pracodawcę do odmowy usunięcia danych na żądanie byłego pracownika. 

Podsumowując: pracodawca jest uprawniony do przetwarzania imiennego adresu e-mail byłego pracownika na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa i spełnieniu ww. warunków. 

Polecane

Co to jest "przetwarzanie danych osobowych"?

Co to jest "przetwarzanie danych osobowych"?

"Przetwarzanie danych osobowych" jest jednym z kluczowych pojęć związanych z ochroną prywatności w dzisiejszym świecie cyfrowym. Oznacza ono wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak m.n. zbieranie, przechowywanie, czy udostępnianie ich innym podmiotom.

GRC — Governance Risk Compliance

GRC — Governance Risk Compliance

GRC to skrót od angielskich pojęć Governance Risk Compliance, co wolnym tłumaczeniu oznacza: ład korporacyjnym ryzyko i zgodność. Innymi słowy, jest pojęciem, które określa podejście do zarządzania ryzykiem i zgodnością w organizacjach. GRC pomaga firmom w identyfikacji, zarządzaniu i kontrolowaniu różnych rodzajów ryzyk związanych z działalnością biznesową oraz zapewnia, że organizacja działa zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi i etycznymi.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk