LexDigital

Wdrożenie RODO - ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie

Wdrożenie procesów to kolejny z etapów dostosowania organizacji do postanowień rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Zostanie przeprowadzony w oparciu o wyniki zakończonego wcześniej audytu, oraz o plan działań wspólnie opracowany i zatwierdzony przez klienta.

Wdrożenie RODO - ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie

Kluczowe zagadnienia, których plan dotyczy można podzielić na trzy kategorie:

 1. Przeprowadzenie analizy ryzyka dla wykrytych procesów.
  Analiza poprzedzona jest inwentaryzacją elementów infrastruktury teleinformatycznej oraz weryfikacją zabezpieczeń wykorzystywanego oprogramowania. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, przeprowadzenie i udokumentowanie oceny skutków dla ochrony danych dla procesów, w których zostanie stwierdzone znaczne ryzyko naruszenia prywatności (tzw. OSOD lub DPIA od data protection impact assessment). Następnie, zgodnie z zapotrzebowaniem, korespondencja z regulatorem (Urzędem Ochrony Danych Osobowych) albo podmiotami danych w celu ustalenia akceptowanego kształtu procesu przetwarzania. Istotną składową wdrożenia podejścia opartego na analizie ryzyka jest opracowanie samego modelu analizowania, rejestracji i zarządzania ryzykami. W tym zakresie LexDigital dostarcza funkcjonalne i sprawdzone rozwiązanie, które następnie integruje z obecnymi już u klienta narzędziami stosowanymi do analizy lub zarządzania ryzykiem.

 2. Legalizacja przypadków powierzenia oraz udostępnienia danych osobowych, poprzez doprowadzenie do zawarcia stosownych umów. LexDigital przygotowuje dedykowane i bezpieczne drafty umów powierzenia przetwarzania dla wszystkich zdiagnozowanych na etapie audytowym obszarów, w których klient potrzebuje zachować pełną autonomię i dynamikę wchodzenia w relacje umowne (np. w obszarze budowania sieci dystrybucji). Następnie opracowana zostaje zasada włączania zespołu specjalistów LexDigital w procesy negocjacji i oceny umów, których standaryzacja nie jest możliwa albo wskazana. Ostatecznie opracowane zostają aneksy do umów już obowiązujących, a niespełniających wymogów formalnych albo bezpieczeństwa w świetle nowych przepisów.

 3. Opracowanie procedur oraz przygotowanie dokumentacji. Zespół LexDigital przeprowadza konwersję zastanych zwyczajów oraz zasad postępowania w jednolity system korespondujących ze sobą procedur. W przypadku braku skrystalizowanych praktyk w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa, zostanie opracowana propozycja rozwiązań organizacyjnych, których ostateczny kształt zawsze weryfikuje i zatwierdza klient. Z chwilą skompletowania wszystkich procedur niezbędnych do właściwego zabezpieczenia danych, na ich podstawie opracowana zostaje dokumentacja, która służy przede wszystkim umożliwieniu jak najszybszego i przy tym skutecznego wdrożenia personelu w jego nowe obowiązki.

Zalecenia poaudytowe mogą dotyczyć również innych obszarów i wymagać innego typu działań:

 • wsparcie merytoryczne przy doborze i zakupie technicznych i fizycznych środków ochrony,
 • ustalenie standardu weryfikacji skuteczności przyjętych środków ochrony dla każdego procesu,
 • przygotowanie klauzul zgód i klauzul obowiązku informacyjnego
 • przeprowadzenie szkoleń dla personelu operacyjnego rzeczowo tłumaczących ich zakres obowiązków, kanały komunikacji i procedury postępowania w przypadku wystąpienia incydentu,
 • przedłożenie propozycji sposobu rejestrowania incydentów, ewidencjonowania personelu upoważnionego, odbiorców danych oraz wniosków, skarg i zapytań,
 • stworzenie rejestru czynności przetwarzania w postaci nadającej się do publikacji.

Wdrożenie RODO zostanie przeprowadzone nie tylko na poziomie dokumentacji i procedur, ale również na poziomie praktycznego zastosowania procedur. W tym celu przeprowadzone zostaną odpowiednie wizytacje i obserwacja procesów w organizacji. Celem jest stworzenie systemu zabezpieczeń ochrony danych, który jest zgodny z wytycznymi regulacji RODO, nie tylko na poziomie teoretycznym, ale również praktycznym.

 

Dowiedz się, jak przebiegają pozostałe etapy wprowadzenia RODO:

Polecane

Administrator systemów informatycznych. Rola w systemie

Administrator systemów informatycznych. Rola w systemie

W przepisach RODO próżno szukać regulacji dotyczącej Administratorów Systemów Informatycznych (ASI). Funkcja ASI występuje jednak w wielu przedsiębiorstwach i nie jest równoznaczna ani Administratorom Danych Osobowych ani Administratorom Bezpieczeństwa Informacji (czy też Inspektorom Ochrony Danych). Kim więc są ASI i jaką rolę pełnią w systemie ochrony danych osobowych?

Analiza i szacowanie ryzyka w RODO

Analiza i szacowanie ryzyka w RODO

Dyrektywa wymaga nie tylko stosowania procesu zarządzania ryzykiem zgodnego z RODO jako jednego z elementów ochrony danych osobowych, ale wprowadziła podejście, w którym zarządzanie ryzykiem jest fundamentem działań związanych z ochroną danych osobowych i ma charakter ciągłego procesu.

Aplikacja dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Aplikacja dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Każdy kto podejmował się wdrożenie RODO w organizacji, nie zważywszy na jej skalę, wie jak dużym wyzwaniem jest zarządzanie dokumentacją. Wersjonowanie dokumentów, ich dystrybucja do wszystkich zainteresowanych, a także zbieranie informacji w efektywny sposób są niezwykle istotnym elementem sprawnie przeprowadzonego wdrożenia.

Popularne

Audyt RODO - ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie

Audyt RODO - ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie

Rozpoczęciem procesu przystosowania, przez który musi przejść każda organizacja w celu uzyskania zgodności z wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest audyt zgodności z RODO. Pozwoli on, dokładnie określić rodzaj i zakres przetwarzanych danych osobowych, zidentyfikować obszary wymagające zmiany lub poprawy oraz zaplanować działania wdrożeniowe.

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie - praktyczne aspekty

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie - praktyczne aspekty

Od 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Od tego dnia, każda organizacja będzie miałą obowiązek funkcjonować w ramach nowych procedur. Ilość zmian, które wprowadza RODO wymusza stworzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który trzeba odpowiednio przygotować swoją organizację oraz wszystkich jej pracowników.

Bezpłatne szkolenie z RODO

Bezpłatne szkolenie z RODO

Wiedząc jak ważną rolę w procesie przygotowawczym do wprowadzenia rozporządzenia o ochronie danych osobowych stanowi wiedza, pragniemy się z Państwem z nią podzielić, podczas bezpłatnego szkolenia RODO.

Chcesz wdrożyć RODO? Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Nasi konsultanci rozpoczęli wdrożenia RODO już wiele miesięcy temu. jako jedni z pierwszych opracowaliśmy procedury dotyczące nowych przepisów i wdrożyliśmy je w życie. Nowe przepisy, jeśli są rzeczywiście przestrzegane, w żaden sposób nie utrudniają prowadzenia działalności Twojej firmy.

Napisz do nas

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego IOD katarzyna.muszynska@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-351, na ulicy Zakręt 8. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego IOD, Katarzyny Muszyńskiej na adres katarzyna.muszynska@lexdigital.pl. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.

Biofarm Fibar Group Apart Wykop.pl PhytoPharm Veolia Cuf-podatki Netguru GetHero Tesgas GPD Agency Golden Submarine Pixers

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.