LexDigital

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Rozporządzenie RODO reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych wszystkich obywateli, w tym także dzieci. Unijny prawodawca położył nacisk na ochronę tej szczególnej kategorii osób, określając zasady przetwarzania danych osobowych dzieci. Precyzyjnie zostały określone warunki pozyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach marketingowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Ochrona danych osobowych dziecka

Jednym z głównych zadań RODO jest dostosowanie zasad przetwarzania danych osobowych do aktualnej sytuacji społecznej i technologicznej. Unijny prawodawca dostrzegł, że użytkownikami sieci są nie tylko dorośli, ale także dzieci w różnym wieku. Istotne jest, aby zabezpieczyć dane osobowe dziecka w jego naturalnym środowisku jakim jest Internet. Nie ma dziś niczego wyjątkowego w posiadaniu przez osobę niepełnoletnią skrzynki e-mail, kont w portalach społecznościowych, czy platformach z grami nawet tymi, które dotyczą hazardu. To dlatego, że większość podmiotów świadczących takie usługi nie weryfikuje wieku swoich użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych dziecka - granica wieku

Zgodne z RODO jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat i wyraziło na to zgodę. Zapis dotyczy usług społeczeństwa informacyjnego, oferowanych bezpośrednio dziecku.

Przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej ustanowionej dolnej granicy wieku, możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody wyrażonej przez rodzica lub opiekuna prawnego, lub po otrzymaniu od nich potwierdzenia zgody wyrażonej przez dziecko.

Każde państwo członkowskie ma możliwość obniżenia dolnej granicy wieku do maksymalnie 13 lat. Początkowo, w projektach nowej ustawy o ochronie danych osobowych, polski ustawodawca chciał skorzystać z przysługującego mu prawa i obniżyć wiek. Powoływano się wówczas na potrzebę ujednolicenia przepisów wewnętrznych - dostosowania wieku przetwarzania danych osobowych dziecka z polskim kodeksem cywilnym, który przewiduje (choć w ograniczonym zakresie) możliwość zawierania umów przez dzieci, które ukończyły trzynasty rok życia.

Ostatecznie, z przyjętego pod koniec marca przez rząd projektu ustawy zapis ten został wykreślony. Brak regulacji na poziomie krajowym skutkuje stosowaniem zapisów RODO, co oznacza, że granica wieku w Polsce wynosi 16 lat.

przetwarzanie danych, RODO, dane personalne

Zasady ochrony danych osobowych dziecka w społeczeństwie informacyjnym

Dotychczasowe przepisy nie regulowały kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych dzieci w ramach społeczeństwa informacyjnego. RODO zauważa ten problem. W myśl rozporządzenia, każdy administrator, który świadczy usługi społeczeństwa informacyjnego skierowane do dzieci, zobowiązany jest uzyskać zgodę dziecka na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z definicją, usługa społeczeństwa informacyjnego, to każda usługa świadczona elektronicznie na odległość, za wynagrodzeniem, która została indywidualnie zamówiona przez odbiorcę. Przykładem usług społeczeństwa informacyjnego będzie np. korzystanie z gier online, oglądanie filmów na żądanie, czy słuchanie muzyki za pomocą aplikacji.

Administratorzy przetwarzający dane osobowe osób nieletnich muszą mieć świadomość ciążących na nich odpowiedzialności. Przy każdej usłudze społeczeństwa informacyjnego, skierowanej bezpośrednio do dziecka, konieczna jest weryfikacja wieku użytkownika. Chodzi o mechanizmy zbliżone do obecnej kontroli dostępu do treści nieprzeznaczonych osobom nieletnim (np. erotycznych).

Dostawca świadczonej usługi będzie zobowiązany podjąć rozsądne starania, by zweryfikować czy użytkownik spełnia wymóg dotyczący wieku, a jeśli nie czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

RODO nie podaje konkretnych wytycznych, w jaki sposób weryfikować zgodność z prawem wyrażonej zgody dziecka. RODO definiuje cel, a drogę do jego osiągnięcia pozostawia do indywidualnej oceny każdego administratora. Tak jest i w tym przypadku. Omawiane zagadnienie dotyczy grupy szczególnej, często nieświadomej zarówno zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także jej praw w ramach procesu. Dlatego należy podjąć starania, które zabezpieczą zarówno najmłodszych użytkowników sieci, ale także administratora w sytuacji kontroli organu zewnętrznego.

Najbardziej popularną metodą weryfikacji oraz uzyskania zgody od rodziców lub potwierdzenia zgody wyrażonej przez dziecko będzie korespondencja mailowa z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Zweryfikowanie zgody dziecka i uzyskanie aprobaty rodziców nie będzie potrzebne w sytuacji, gdy świadczone są usługi doradcze skierowane do dzieci i młodzieży. Mowa tu m.in o organizacjach społecznych, które za pośrednictwem Internetu dzielą się wiedzą, lub udzielają wsparcia w kwestiach dotyczących przemocy czy edukacji seksualnej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Wśród administratorów danych osobowych, którzy przetwarzają dane dzieci, pojawiła się mylna opinia dotycząca odbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka od rodziców, zawsze gdy mamy do czynienia z usługą świadczoną w Internecie. Ten obowiązek pojawia się wyłącznie tam, gdzie podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, nie np. umowa czy regulamin.

Wiele usług świadczony za pośrednictwem sieci odbywa się po akceptacji regulaminu np. w sytuacji zakładania kont w portalach społecznościowych. W takim przypadku, zgodnie z RODO, zgoda rodzica nie jest potrzebna. Nie zmiania to jednak pozostałych przepisów prawa. Bo choć na gruncie ochrony danych osobowych zgoda opiekuna prawnego nie będzie konieczna, to na zawarcie umowy małoletniego, zgodnie z kodeksem cywilnym - tak.

Zasady pobierania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Zgodnie z postanowieniem rozporządzenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać wyrażona w taki sposób, aby język informowania był dla wszystkich użytkowników zrozumiały i czytelny. Forma musi być zwięzła i krótka. Treść nie powinna odwoływać się mechanizmów prawnych.

Zasady te w szczególności dotyczą zgody pozyskiwanej od dzieci. Język kierowany bezpośrednio do nich musi być możliwie najbardziej uproszczony, a sposób odbierania zgody prosty i przystępny. Niedopuszczalne jest ukrywanie zgód, ani tworzenia skomplikowanych procedur wycofania zgody.

 

Sprawdź również:

Polecane

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk