LexDigital

Co daje certyfikat ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 to międzynarodowy standard dla wielu organizacji. Czy opłaca się przejść przez proces certyfikacji i wprowadzić system zarządzania jakością?

Co daje certyfikat ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 - system zarządzania jakością

ISO 9001 (pełna nazwa: PN-EN ISO 9001:2015) to międzynarodowy standard określający ramy, w jakich funkcjonują systemy zarządzania jakością (quality management systems) w każdej organizacji na całym świecie, niezależnie od ich wielkości, typu czy charakteru prowadzonej działalności.

system zarządzania jakością ISO 9001
Zastosowanie certyfikacji ISO 9001 w Twojej organizacji pozwoli oszczędzić czas i pieniądze.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należy wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Normy ISO – czyli to, co oczywiste a nieoczywiste

Norma ISO 9001, czyli zarządzanie procesami

Decyzja o przyjęciu systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001 to zorientowanie firmy w stronę zarządzania procesowego. Co to oznacza? Dla przedsiębiorstwa jest to przede wszystkim zadanie zrozumienia powiązanych ze sobą procesów funkcjonujących w firmie: jak takie procesy działają na co dzień, jak wygląda ich uporządkowanie, nadzorowanie oraz ciągłe doskonalenie.

Rozpatrując te procesy warto uwzględnić podejście oparte na ryzyku, aby wykorzystać szanse oraz zapobiegać niepożądanym skutkom.

certyfikacja ISO 9001 korzyści
Certyfikat ISO 9001 pozwala na ciągłe doskonalenie produktu lub usługi.


Podejście procesowe z założenia dąży do wyeliminowania dublujących się działań oraz przypadkowości w określaniu i realizacji celów organizacji. Podejście oparte na ryzyku umożliwia określenie czynników, które mogą powodować odchylenia od zaplanowanych wyników dotyczących zarówno procesów, jak i całego systemu zarządzania jakością ISO 9001, a także wdrożenie zapobiegawczych środków nadzoru.

Wszystko to przekłada się na usprawnienie funkcjonowania organizacji oraz wzrost zadowolenia jej klientów.

ISO 9001 pozwala na świadczenie usług spełniających wymagania klienta

Wdrożenie systemu zarządzania jakością jest dobrowolne i bezpośrednio zależy od polityki i strategii realizowanej przez daną organizację. W praktyce jednak coraz więcej przedsiębiorstw wymaga od swoich kontrahentów potwierdzenia spełnienia określonych standardów jakości, stawiając je jako jeden z czynników decydujących o nawiązaniu kontaktów biznesowych.

zalety certyfikacji iso 9001
Przejście certyfikacji ISO 9001:2015 pozwoli spełnić wymagania klientów i dostawców.


Wydaje się zatem, że uzyskanie certyfikatu zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 jest godnym zaufania dowodem stosowania najwyższej jakości standardów zarządzania.

Certyfikat ISO 9001. Zalety

Wśród zalet wynikających z wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001 można wymienić przede wszystkim poprawę funkcjonowania całej organizacji i jej poszczególnych działów, a także efektywne wykorzystywanie zasobów kadrowych i infrastruktury oraz organizacji czasu pracy.

Kolejne korzyści to wyeliminowanie lub ograniczenie sytuacji kryzysowych czy uporządkowanie pracy poprzez m.in jasny przydział obowiązków i odpowiedzialności, co w konsekwencji eliminuje konflikty wewnętrzne i podnosi sprawność działania. Redukcja strat poprzez optymalizację to kolejna z zalet tej normy.

ISO 9001 how to establish
ISO 9001: how to establish, implement, maintain, and continually improve a quality management system.


Pozostałe zyski z ISO 9001:

 • umocnienie kontaktów z klientami, dzięki ustaleniu kryteriów i metod weryfikacji ich potrzeb, reakcji na nie oraz stałe badanie percepcji dostarczanych usług i wyrobów oraz odczuwaną przez nich satysfakcję,
 • powtarzalność produkowanych wyrobów i świadczonych usług
 • podnoszenie jakości usług i wyrobów poprzez wyznaczanie celów jakości i dążenie do ich osiągnięcia.
wdrożenie iso 9001:2015
Wprowadzenie systemu zarządzania jakością, a następnie certyfikacja ISO 9001 umożliwi analizę luk w firmie.


Wszystko to w konsekwencji powinno przełożyć się na zwiększenie zysków poprzez podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa, dostosowanie się do wymagań klientów lub dostawców oraz obniżenie kosztów działalności dzięki podniesieniu wydajności pracy.

Normy ISO kluczowe w procesie ochrony danych. Przeczytaj artykuł LexDigital

Norma ISO 9001. Wymagania

Aby spełnić wymagania ISO 9001:2015, należy wprowadzić orientację na klienta jako jedną z głównych zasad. Oznacza to uporządkowanie procesów związanych z klientem, w szczególności form komunikacji, zatwierdzania i zwalniania wyrobów, sposobów dostawy, a także zastosowanie nadzoru nad wyrobami/usługami niezgodnymi, w tym stały nadzór nad reklamacjami.

Do utrzymania normy ISO 9001 wymagane jest stałe badanie satysfakcji klienta i jego percepcji w stosunku do świadczonych przez nas usług lub dostarczanych wyrobów.

Analiza LexDigital: PN-ISO 29115:2013 Technika Informatyczna – techniki bezpieczeństwa.

system zarządzania jakością iso 9001:2015 zalety
System zarządzania jakością to zapewnienie o jakości produktów lub usługi.


Wdrożenie standardu pozwala również pośrednio na podniesienie jakości wyrobów czy usługi poprzez:

 • ustalanie celów jakości z uwzględnieniem wymagań klienta
 • stałe monitorowanie i pomiar produktów i usług
 • stałe nadzorowanie wyposażenia wykorzystywanego do monitorowania i pomiarów (minimalizacja strat związanych z mniejszą ilością wadliwych produktów i ich reklamacji).

Kolejne przydatne procedury to m.in:

 • nadzór nad wyrobem niezgodnym – wskazanie zasad postępowania w razie wystąpienia odchylenia od zakładanych norm,
 • monitorowanie i pomiar procesów – prawidłowy przebieg procesu stanowi gwarancję otrzymania prawidłowego wyrobu.
Certyfikat iso czy warto
Jeśli uda Ci się uzyskać certyfikat ISO, możesz pozyskać nowych klientów.

Sprawdź nasz artykuł: System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001. Jakie korzyści płyną z jego wdrożenia?

Zarządzanie jakością. Norma ISO 9001

Działanie zgodne z wytycznymi PN-EN ISO 9001 wiąże się także z podniesieniem wydajności pracy i efektywności wykorzystywanych zasobów poprzez uporządkowanie wszystkich procesów w organizacji, w tym planowanie sposobu realizacji wyrobu już na etapie projektowania czy precyzyjne określenie sposobu produkcji i dostarczania wyrobów i usług (zdefiniowanie tzw. wejść i wyjść procesów oraz niezbędnych zasobów do sprawnego ich przebiegu), a także monitorowanie i pomiar procesów w czasie ich trwania.

jednostka certyfikująca iso
Jednostka certyfikująca oceni, czy spełniasz wymagania ISO 9001:2015.


Kolejne zalety to usprawnienie komunikacji wewnętrznej i wprowadzenie zasady ciągłego doskonalenia. Przejście certyfikacji daje więc wiele korzyści.

Zalety ISO 27001 - więcej przeczytasz tutaj.

Pomożemy ci zdobyć certyfikat ISO 9001:2015

Uzyskanie certyfikatu zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 jest dowodem stosowania przez organizację wysokich standardów zarządzania, troski o bezpieczeństwo informacji i ochronę danych oraz doskonalenia swojej usługi.

Pozwala m.in na efektywne wykorzystywanie zasobów, wyeliminowanie lub ograniczanie sytuacji kryzysowych, optymalizację przebiegu procesów, umacnianie kontaktów z klientami czy podnoszenie jakości świadczonych usług i produkowanych wyrobów.

Zespół LexDigital pomoże Ci w zrozumieniu wymagań (poszczególne punkty normy) konkretnego systemu zarządzania jak np. podejście procesowe, podejście oparte na ryzyku czy kontekst organizacji i przełożeniu ich na język organizacji.

lexdigital wdrożenia iso
LexDigital pomoże Ci spełnić wymagania związane z certyfikacją systemu zarządzania.


Nasze usługi obejmują wdrożenie wymagań, w tym opracowanie dokumentacji (np. polityka jakości, księgi jakości), wsparcie w wyborze odpowiednich zabezpieczeń, narzędzi czy rozwiązań, szkolenia pracowników odpowiedzialnych za system oraz pełnomocnika ds. systemu, który wdrażasz, wsparcie w pracach wdrożeniowych ww. narzędzi i zabezpieczeń.

Ponadto nasz zespół może uczestniczyć w wyborze jednostki certyfikującej i wspiera pracowników organizacji poprzez pełne i co ważne aktywne uczestnictwo w audycie certyfikującym.

Sprawdź nasz artykuł: Co to jest ISO 9001? Międzynarodowy standard dla zarządzania jakością

Certyfikacja ISO z LexDigital

Poza ISO 9001, oferujemy także przygotowania do certyfikacji ISO 27001 i ISO 22301. Zespół LexDigital przeprowadzi Cię przez cały proces ustanowienia i wdrożenia w.w. systemów zarządzania realizując poniższe zadania:

 1. audyt zerowy;
 2. wykonanie analizy ryzyka oraz opracowanie dokumentacji;
 3. implementacja zasad oraz szkolenia dla kadry pracowniczej;
 4. weryfikacja systemu poprzez audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania oraz nadzór nad niezgodnościami i ocenę skuteczności działań korygujących.

Oferujemy również kompleksową usługę outsourcingu IOD i pomoc w dostosowaniu organizacji do wymogów RODO.

Skontaktuj się z nami! Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.

wymaganiami iso
Pomożemy Ci spełnić wymagania dotyczące certyfikacji ISO 9001.

Polecane

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk