LexDigital

Społeczny zespół ekspertów przy PUODO powołany. W składzie Mariola Więckowska z LexDigital!

4 czerwca 2024 r. w Warszawie, Mirosław Wróblewski powołał Społeczny Zespół Ekspertów, który działać będzie przy Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W składzie znalazła się Mariola Więckowska, Head of Innovation Technologies w LexDigital!

Społeczny zespół ekspertów przy PUODO powołany. W składzie Mariola Więckowska z LexDigital!

Urząd Ochrony Danych Osobowych. Prezes powołał społeczny zespół ekspertów

Uroczyste wręczenie nominacji do zespołu odbyło się podczas konferencji „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?” zorganizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

UODO, Mirosław Wróblewski, PUODO, konferencję
UODO zorganizował konferencję związaną z rocznicą członkostwa Polski w Unii Europejskiej.


4 czerwca 2024 r. eksperci UODO i zaproszeni goście rozmawiali o doświadczeniach polskiego i europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Wydarzenie zorganizowane zostało z okazji 20. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 35. rocznicy wolnych wyborów w Polsce, 6. rocznicy stosowania RODO oraz w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Konferencja „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?”
Konferencja „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?”


UODO. Organ nadzorczy powołał zespół ekspertów

Nowo powstały zespół  to inicjatywa, która jest przestrzenią do dzielenia się swoimi przemyśleniami, doradzania, opiniowania projektów aktów prawnych, rekomendowania inicjowania działań czy przedstawiania Prezesowi UODO propozycji zmian prawa w obszarze ochrony danych osobowych.

Koncepcja Społecznego Zespołu Ekspertów jest wyrazem mojego nastawienia i programu, to znaczy otwarcia Urzędu na środowiska eksperckie

– powiedział Mirosław Wróblewski, dodając, że Zespół powstał również z konieczności stawienia czoła wyzwaniom związanym z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście dynamicznego rozwoju nowych technologii.

społeczny zespół ekspertów przy puodo, puodo, eksperci, zespół ekspertów, Mariola Więckowska
Społeczny zespół ekspertów przy PUODO wesprze Urząd w wyzwaniach związanych z ochroną danych.


Społeczny zespół ekspertów przy PUODO. Zadania

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie UODO, zadaniem nowo powołanego zespołu będzie wspieranie Prezesa Urzędu w realizacji jego zadań określonych przepisami prawa, w szczególności w zakresie doradztwa i wyrażania opinii w sprawach przedstawionych Zespołowi. Będzie rekomendował także inicjowanie działań w obszarze ochrony danych osobowych oraz przygotowywał w porozumieniu z PUODO ekspertyzy i stanowiska w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych, UODO
Urząd Ochrony Danych Osobowych. Powołano Społeczny Zespół Ekspertów przy PUODO.


Członkowie Zespołu będą też promowali dobre praktyki oraz wykonywali inne zadania, zlecone przez Prezesa Urzędu, dotyczące ochrony danych osobowych, szczególnie w obszarze nowych technologii.

To jest inicjatywa, która w pełni będzie współgrać z pracami prowadzonymi w Urzędzie, która będzie się toczyć jednocześnie z publicznymi konsultacjami, które rozpoczęliśmy w zakresie dwóch poradników – o zatrudnieniu oraz o zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych. Zespół  ekspertów będzie nas w tych pracach wspierać

– powiedział Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

zespół ekspertów przy puodo, mariola więckowska, uodo
Naruszenia ochrony danych. Społeczny Zespół Ekspertów przy PUODO.


Poznaj zasady tworzenia i bezpiecznego zarządzania hasłami

Ochrona danych osobowych. Priorytety UODO

Prezes UODO zaznaczył, że już podczas inauguracyjnego spotkania Zespołu prowadzone były rozmowy o najpilniejszych tematach.

Jednym z najważniejszych poruszonych tematów była kwestia dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zbliżającym się wejściem w życie ustawy o sygnalistach. Druga to rosnące zagrożenia cyberbezpieczeństwa, które też są związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych. Dzisiaj ochronę danych osobowych musimy traktować także jako system bezpieczeństwa czy wręcz obronności kraju, dlatego wraz z zespołem będziemy pracować nad propozycjami w tym zakresie, także dotyczącym analizy ryzyk, z którymi mogą spotkać się administratorzy w poszczególnych branżach

– dodał Mirosław Wróblewski.

społeczny zespół ekspertów przy puodo
Społeczny Zespół Ekspertów przy PUODO. Mirosław Wróblewski podał pierwsze wytyczne.


Jak ochronić dzieci w sieci? Sprawdź darmowy poradnik dla rodziców dzieci z klas 1-3, stworzony we współpracy NASK i LexDigital

Społeczny zespół ekspertów przy PUODO. Pełny skład

Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował w oficjalnym komunikacie, że do społecznego zespołu ekspertów powołano wybitnych znawców tematu ochrony danych osobowych, specjalizujących się w zagadnieniach prawnych, legislacyjnych, a także nowych technologii i nauki.

Udział w pracach zespołu ma charakter społeczny i jego członkom nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.

Przewodniczącym Zespołu został dr Mirosław Gumularz. Pozostali członkowie Zespołu (w kolejności alfabetycznej) to:

 • mec. Roman Bieda
 • dr Dominika Dörre-Kolasa
 • mgr inż. Tomasz Izydorczyk
 • Wojciech Klicki
 • dr Paweł Litwiński
 • dr Dominik Lubasz
 • dr hab. Arwid Mednis
 • dr inż. Rafał Tomasz Prabucki
 • Andrzej Rybus–Tołłoczko
 • dr hab. Marlena Sakowska–Baryła, prof. UŁ
 • dr Aneta Sieradzka
 • dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW
 • mgr inż. Mariola Więckowska
 • dr Krzysztof Wygoda
Społeczny Zespół Ekspertów przy PUODO
Społeczny Zespół Ekspertów przy PUODO. Pierwsze spotkanie.


W skład zespołu weszła Mariola Więckowska, Head of Innovation Technologies w LexDigital. Gratulujemy serdecznie Marioli i pozostałym członkom Zespołu wyróżnienia i podjęcia wyzwania! Życzymy owocnej pracy.

Fotografie z konferencji pochodzą z materiałów prasowych, udostępnionych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Konferencja „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przedesdniu wyborów europejskich?”
Konferencja „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przedesdniu wyborów europejskich?”
Społeczny Zespół Ekspertów przy PUODO
Społeczny Zespół Ekspertów przy PUODO
Konferencja „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?”
Konferencja „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?”
Wojciech Wiewiórowski, wykład „Ochrona danych 20 lat temu, ochrona danych za 20 lat – wyzwania przeszłości i przyszłości”.
Wojciech Wiewiórowski, wykład „Ochrona danych 20 lat temu, ochrona danych za 20 lat – wyzwania przeszłości i przyszłości”.
Konferencja Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?”.
Konferencja Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?”.
UODO zorganizował konferencję 4 czerwca 2024 r. Poruszono takie tematy, jak projektowane przepisy.
UODO zorganizował konferencję 4 czerwca 2024 r. Poruszono takie tematy, jak projektowane przepisy.
UODO zorganizował konferencję w nawiązaniu do 35. rocznicy wolnych wyborów w Polsce.
UODO zorganizował konferencję w nawiązaniu do 35. rocznicy wolnych wyborów w Polsce.
Urząd Ochrony Danych Osobowych zaprosił na konferencję wiodące autorytety w ochronie danych.
Urząd Ochrony Danych Osobowych zaprosił na konferencję wiodące autorytety w ochronie danych.


Polecane

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk