LexDigital

Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym w perspektywie RODO

Mając na uwadze rosnącą liczbę przestępstw na tle seksualnym, został uruchomiony Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Ustawa, która określa cele i zakres Rejestru wskazuje również kto, na jakich zasadach i w jakich okolicznościach jest zobowiązany do korzystania z niego.

Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym w perspektywie RODO

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TLE SEKSUALNYM

Ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (dalej jako: „Ustawa”) określa szczególne środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Zgodnie z Ustawą przestępczość na tle seksualnym obejmuje wybranie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej wymienione w Kodeksie karnym.

Ustawa precyzuje ww. szczególne środki ochrony, którymi są:

 • Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • obowiązki pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi;
 • określenie miejsc szczególnego zagrożenia przestępczością na tle seksualnym.trafficking, sexual slavery, cutout

ZAWARTOŚĆ REJESTRU

Rejestr prowadzi Minister Sprawiedliwości i składa się on z trzech odrębnych baz, tj.:

 1. Rejestru z dostępem ograniczonym;
 2. Rejestru publicznego;
 3. Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Rejestr z dostępem ograniczonym to baza zawierająca informacje o sprawcach przestępstw na tle seksualnym, w której podstawą umieszczenia danych jest Ustawa. Każda osoba ma prawo uzyskać informacje czy jej dane znajdują się w Rejestrze (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP). W ramach prowadzonych postępowań oraz innych ustawowych zadań do rejestru dostęp mają sądy, prokuratury, policja i inne uprawnione służby oraz organy. Ustawa wprowadza obowiązek weryfikacji danych zawartych w rejestrze przez pracodawców i organizatorów działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad dziećmi.

fist, aggression, abuse

Rejestr publiczny to dostępna dla każdego baza, w której znajdują się informacje o sprawcach przestępstw na tle seksualnym. Korzystanie z rejestru nie wymaga rejestracji i logowania.

Ostatni rejestr – tzw. Rejestr Państwowej Komisji zawiera informacje o osobach, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie. Rejestr ten jest w całości jawny i dostępny dla każdego. Podobnie jak w przypadku Rejestru z dostępem ograniczonym — pracodawcy i organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad dziećmi, są zobowiązani sprawdzić, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej do działalności osoby znajdują się w tym rejestrze.  Dostęp do rejestru nie wymaga logowania i rejestracji.

internet, danger, anonymous

DANE OSOBOWE W REJESTRZE PUBLICZNYM

Rejestr publiczny (dostępny dla każdego) zawiera następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • nazwisko rodowe;
 • datę urodzenia;
 • miejsce urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • płeć;
 • miejscowość przebywania;
 • miejscowość popełnienia czynu;
 • wydane orzeczenie i kara;
 • wizerunek.

DANE OSOBOWE W REJESTRZE Z OGRANICZONYM DOSTĘPEM

Natomiast w Rejestrze z ograniczonym dostępem znajdują się dodatkowo (w porównaniu do Rejestru publicznego):

 • imiona rodziców;
 • PESEL;
 • aktualny adres zameldowania;  
 • faktyczny adres pobytu;
 • wiek małoletniego pokrzywdzonego;
 • dane pobierane z Krajowego Rejestru Karnego (informacje o skazaniu za inne przestępstwa).archive, boxes, shelf

UZYSKANIE DANYCH Z REJESTRU

Określone, podmioty, które zostały wskazane w powyższych akapitach, uzyskują dostęp do Rejestru z dostępem ograniczonym przy wykorzystaniu systemu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. Do uzyskania informacji konieczne jest posiadanie konta użytkownika instytucjonalnego. W celu uzyskania informacji o danej osobie konieczne jest wypełnienie zapytania (wskazanie np. numeru PESEL oraz postępowania, którego dotyczy zapytanie) i opatrzenie go podpisem elektronicznym.

OBOWIĄZKOWA WERYFIKACJA

Podmioty wskazane w Ustawie są zobowiązane, w określonych sytuacjach, do dokonania weryfikacji osób w omawianych rejestrach. Obowiązek ten wskazuje, że przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem tej osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy, lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

detective, clues, find

KARA ZA BRAK WERYFIKACJI

Niewypełnienie obowiązku weryfikacji osoby w ww. rejestrach i dopuszczenie jej do pracy podlega karze. Każdy to dopuści do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osobę bez weryfikacji w rejestrach, lub wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone w rejestrach, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Polecane

Kary RODO

Kary RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej jako: Rozporządzenie) określa przypadki, w których właściwy organ nadzorczy może nałożyć administracyjną karę pieniężną za naruszenie przepisów RODO. Dokładnie wskazując na naruszenie ochrony danych osobowych.

ISO 27002 - nowa odsłona "starej" normy

ISO 27002 - nowa odsłona "starej" normy

Większość osób, która jest zainteresowana wdrożeniem i tym samym podnoszeniem bezpieczeństwa informacji w organizacji, z zasady dobrze zna wymagania wskazane przez normę ISO IEC 27001. Jednak nie zawsze przedsiębiorcy w takim samym stopniu znają i mają wiedzę na temat zapisów, dotyczących bezpieczeństwa informacji, zawartych w normie ISO IEC 27002, która stanowi dopełnienie standardu ISO IEC 27001.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk