LexDigital

Norma ISO 27001

Każda organizacja, nieważne czy ta mikro, czy duża korporacja, przetwarza informację, które z różnych punktów widzenia są dla niej ważne.

Norma ISO 27001

Odpowiednio przetwarzana informacja może być motorem napędowym dla biznesu. Odwrotnie, informacja, która nie jest odpowiednio zarządzana, może stać się przyczyną upadku firmy i kłopotów finansowych jej właścicieli. Cyberprzestępczość nie powstała sama z siebie, ale jest raczej odpowiedzią na obecne realia. Handel informacją i wykorzystywanie jej do przestępczych celów to nic nowego. Od zarania dziejów informacja była towarem, który wpływał na powstawanie wielkich fortun, ale był także przyczyną spektakularnych upadków.

Świat się digitalizuje, nośniki papierowe, na których do niedawna zapisywano większość informacji, odchodzą w niepamięć i są zastępowane przez rozproszone po całym świecie wirtualne przestrzenie danych. Sięga się do nich w razie potrzeby, mają być dostępne w ułamkach sekund. Informacja stała się towarem samym w sobie i coraz częściej jest oferowana w ten sam sposób, co produkty w sklepie wielobranżowym.

old, dokumenty, documents

Po co ISO 27001?

Zanim organizacja podejmie decyzję, że chce chronić informację, najpierw musi nabrać przekonania, że informacja jest dla niej ważna. Ważna z samego faktu, iż jest cennym aktywem organizacji. Ważna jest także dlatego, że może dotyczyć nie tylko organizacji, ale również osób i podmiotów, z którymi współpracuje, a tym samym, przetwarza ich dane.

Przekonanie o ważności informacji rodzi potrzebę jej ochrony. Standard ISO 27001 to jedno z narzędzi, którym organizacja może się posłużyć, by zapewnić sobie kompleksowość ochrony informacji, jej rozliczalność oraz przekonanie, że owa ochrona jest adekwatna do zmieniającej się rzeczywistości.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji są niezbędnymi narzędziami, które pomogą ochronić dane znajdujące się w firmie.

security, secure, locked

Decyzja o wdrożeniu ISO 27001

ISO/IEC 27001 to zbiór regulacji do stosowania (wymagań do wdrożenia), których głównym celem jest zapewnienie zaimplementowania i późniejszego utrzymywania i doskonalenia (rozwijania) w organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem, informacji – SZBI (ang. Information Security Management Systems – ISMS).

Decyzja o wdrożeniu SZBI powinna być ogłoszona w organizacji (zakomunikowana personelowi i stronom zainteresowanym). Godząc się na wdrożenie standardu wyznaczonego przez regulacje normy ISO 27001, firma przede wszystkim musi zgodzić się na wdrożenie kompleksowego rozwiązania systemowego w sferze zarządzania. Rozwiązanie to powinno:

 • przeszyć całą organizację lub jej wybrane elementy;
 • angażować zarówno Zarząd, jak i poszczególne szczeble struktury organizacyjnej;
 • wymagać wysiłku organizacyjnego i zaangażowania proporcjonalnych do wymagań zasobów finansowych.;
 • być postrzegane przez organizację jako wspierające rozwój firmy, a nie jej hamulec.
  ISO 27001, bezpieczeństwo, norma ISO

Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji – norma ISO 27001?

Wymagania wskazane w ISO/IEC 27001 skupiają się na kompleksowym podejściu do bezpieczeństwa informacji, widząc perspektywę ludzi i technologii.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty o wymagania normy ISO 27001 uwzględnia takie środki jak: zarządzanie ryzykiem, działania operacyjne czy cyberbezpieczeństwo.

Stając przed zagrożeniami dzisiejszego świata, w którym na porządku dziennym dochodzi do kradzieży danych, oszustw internetowych, naruszeń prywatności, organizacje muszą uwzględniać w swojej działalności potrzeby i nakłady związane z bezpieczeństwem informacji w tym ich oddziaływanie na cele biznesowe, strukturę organizacyjną, realizowane procesy, a także ponoszone koszty.

Norma ISO/IEC 27001 pomaga organizacjom nałożyć "woalkę" bezpieczeństwa informacji na realizowane procesy oraz osadzić to działanie na podbudowie zarządzania ryzykiem adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń, a także zapewnić ciągłe ulepszanie systemu rozwijając poszczególne procesy bezpieczeństwa proporcjonalnie do rozwoju organizacji.

bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, ISO

Triada bezpieczeństwa informacji

Bezpieczeństwo informacji to pojęcie w wielu przypadkach subiektywne. Odnosząc się do zapewnienia stanu bezpieczeństwa informacji, Norma zakłada zachowanie trzech atrybutów – Poufności, Integralności i Dostępności informacji.

Poufność

Informacje powinny być dostępne jedynie uprawnionym osobom, podmiotom lub procesom. Przykład braku poufności to przypadkowe wyeksponowanie chronionych zasobów na zewnątrz organizacji bez ich odpowiedniego zabezpieczenia.

Integralność informacji

Zapewnienie integralności informacji jest postrzegane jako stan, w którym informacja zachowuje swoją kompletność i nie jest przekształcana/zmieniana w sposób nieautoryzowany. Przykładem braku integralności mogą być błędy generowane przez wadliwie funkcjonujące oprogramowanie.

Dostępność danych

Dostępność informacji jest zapewniona, kiedy upoważnione osoby mają do niej dostęp zawsze wtedy, gdy jest to potrzebne. Brak dostępności może zachodzić na skutek zaszyfrowania danych przez złośliwe oprogramowanie bez możliwości ich odtworzenia z kopii zapasowej.

online, digital, data

Sprawnie funkcjonujący System zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniający wymagania ISO/IEC 27001 jest "strażnikiem" poufności, integralności i dostępności informacji. Norma promująca podejście oparte na ryzyku a poprzez zawarte w niej wymagania pomaga wdrożyć zabezpieczenia organizacyjne i techniczne chroniące aktywa informacyjne organizacji.

Co to jest zgodność z normą?

Zgodność z normą ISO/IEC 27001 oznacza, zgodność z jej wymaganiami. Aby osiągnąć stan zgodności z Normą, organizacja powinna między innymi ustanowić odpowiednią strukturę z przypisaniem ról i odpowiedzialności, wdrożyć mechanizmy zarządzania ryzykiem, wypracować odpowiednie działania personelu i stron zainteresowanych uwzględniające wszystkie wytyczne zawarte w Normie, a także ustanowione na jej podstawie regulacje wewnętrzne.

security, cybersecurity, cyberbezpieczeństwo

Struktura Normy ISO 27001:2022

Norma ISO 27001 została w ostatnim czasie zaktualizowana i do 2025 roku obowiązuje okres przejściowy. Po tym czasie organizacje posiadające już certyfikaty na zgodność z poprzednią wersją normy powinny dostosować się do wymogów ISO 27001:2022.

Normę ISO 27001:2022 można bardzo ogólnie podzielić na dwa kluczowe elementy: 

Klauzule (tzw. główne punkty normy)

Norma zawiera 10 klauzul z wydzielonymi podsekcjami. Norma określa wymagania w zakresie budowy i funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 1. Warunki i definicje;
 2. Wpływ podejścia procesowego;
 3. Cykl Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj;
 4. Kontekst organizacji;
 5. Przywództwo;
 6. Planowanie;
 7. Wsparcie;
 8. Operacja;
 9. Ocena wydajności;
 10. Poprawa.

Kontrole (zabezpieczenia)

Załącznik A, do normy zawiera listę fizycznych, logicznych i środowiskowych zabezpieczeń niezbędnych do wprowadzenia przez organizacje (np. zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo systemów informatycznych itp.).

Zaktualizowana norma ISO 27001 opisuje 94 zabezpieczenia zgrupowane w 4 klauzulach:

 • klauzula nr 5 – organizacyjne (37 zabezpieczeń);
 • klauzula nr 6 – osobowe (8 zabezpieczeń);
 • klauzula nr 7 – fizyczne (14 zabezpieczeń);
 • klauzula nr 8 – technologiczne (34 zabezpieczenia).

W nowej odsłonie normy ISO 27001 dodano następujące zabezpieczenia:

 • analiza zagrożeń;
 • bezpieczeństwo informacji przy korzystaniu z usług w chmurze;
 • gotowość teleinformatyczna do zapewnienia ciągłości działania;
 • monitorowanie bezpieczeństwa fizycznego;
 • zarządzanie konfiguracją;
 • usuwanie informacji;
 • maskowanie danych;
 • zapobieganie wyciekom danych;
 • monitorowanie baz danych;
 • filtrowanie sieci;
 • bezpieczne kodowanie.

Znaczenie certyfikacji SZBI na zgodność z ISO 27001

Rynek coraz częściej poszukuje firm godnych zaufania i w tym celu wymaga dowodów na potwierdzanie, że potencjalny partner będzie dawał rękojmię bezpieczeństwa informacji.

Pobudki wdrożenia ISO/IEC 27001 mogą być różne – uzyskanie certyfikatu, zaspokojenie potrzeb klientów, ochrona posiadanych zasobów. Niezależnie od pobudek końcowy skutek winien być zawsze podobny – sprawnie funkcjonujący system zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Certyfikat ISO/IEC 27001 to sygnał wysyłany do stron zainteresowanych i klientów, że organizacja w sposób świadomy, wiarygodny i przewidywalny zarządza zasobami informacyjnymi. Legitymowanie się odpowiednim certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikacyjną dowodzi niezależnego potwierdzenia kompetencji w obszarze bezpieczeństwa informacji.

Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO świadczy o zaangażowaniu w proaktywne zarządzanie i ochronę informacji i aktywów oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi.

cyberbezpieczeństwo, norma ISO, ISO 27001

ISO 27001 na świecie

ISO/IEC 27001 jest szeroko stosowany na całym świecie. Według ISO Survey 2021 – przeglądu certyfikacji prowadzonego przez ISO (International Organization for Standardization) pokazującego liczbę ważnych certyfikatów zgodności z normami zarządzania ISO – zgłoszono ponad 50 000 certyfikatów ISO/IEC 27001 ponad 140 krajach. Certyfikacje dotyczyły firm z różnych sektorów gospodarki, od rolnictwa, przez produkcję, po usługi społeczne.

Wdrożenie ISO z LexDigital sp. z o. o.

Zastanawiasz się, czy Twoja organizacja jest gotowa na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001? Może rozpocząłeś już działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji, ale potrzebujesz wsparcia w zakresie spełnienia wymagań normy ISO 27001?

Ze względu na dość skomplikowany proces wdrażania systemów ISO w firmie, warto rozważyć pomoc podmiotu wyspecjalizowanego w zakresie systemów zarządzania.

W LexDigital zajmiemy się profesjonalnym przeprowadzeniem Twojej firmy przez cały proces wdrożenia wymagań systemowych, przygotowaniem do certyfikacji wdrożonego systemu, a także zapewnimy bezpośrednią asystę podczas audytu certyfikującego. Działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac, dzięki harmonogramowi opracowanemu we wstępnej fazie wykonania projektu.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów Twojej firmy. Budowany przez nas system zarządzania będzie dopasowany do specyfiki Twojej działalności. U nas otrzymasz indywidualną wycenę projektu wdrożenia.

Potrzebujesz pomocy z wdrożeniem ISO w swojej firmie? Nasi eksperci pomogą Ci przejść przez cały skomplikowany proces. Napisz do nas maila: biuro@lexdigital.pl lub zadzwoń: +48 500 214 942.

Ile to kosztuje?

Koszt naszej usługi jest zawsze zależny od wybranej normy ISO jak również od:

 • wielkości organizacji i skali jej działalności;
 • standardu ISO, który został wybrany przez Klienta;
 • poziomu skomplikowania projektu i procesów wewnętrznych;
 • zaangażowania czasowego naszego zespołu;
 • dostępności i zaangażowania Zespołu Klienta.

Dowiedz się więcej na naszej stronie.

Polecane

Systemowe Zarządzanie bezpieczeństwem systemów sztucznej inteligencji

Systemowe Zarządzanie bezpieczeństwem systemów sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja (AI) coraz częściej stanowi ważny czynnik wspierania procesów biznesowych organizacji. Jest wykorzystywana na masową skalę i nie jest już zarezerwowana jakiemuś szczególnemu sektorowi działalności. Opracowywane prognozy plasują AI jako jeden z głównych czynników, który ma napędzać gospodarki przyszłości.

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk